• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Stavební odbor

Vedoucí stavebního odboru:

Pavel Pandadis
tel. 487 829 035
pandadis@cvikov.cz

Referenti:

Veronika Kočová
tel. 487 829 019
kocova@cvikov.cz

Renata Slabá
tel. 487 829 032
slaba@cvikov.cz

 


Charakteristika odboru:

Formuláře:

 

ŽÁDOSTI DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA – OD 1.1.2013

Informace pro stavebníky

Žádost o vydání rozhodnutí o umístěni stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o děleni nebo scelování pozemku

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společneho územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o územní souhlas

Ohlašení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámeni stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení o užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení predčasného užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby

Ohlášení odstranění stavby

Žádost o úzamně plánovací informaci - §2 vyhl.č.63/2013

Žádost o souhlas k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem dle §15

Prohlášení o výkonu funkce stavbyvedoucího

Prohlášení o výkonu funkce stavebního dozora

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením


Doporučené vzory dalších žádosti:

 

Žádosti pro Silniční správní úřad:

 


↑ jdi na obsah stránky