• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Vyhlášky města - platné

Vyhláška č. 7/04 O závazných částech územního plánu města Cvikova

Vyhláška č. 1/05, o městské policii města Cvikov

Vyhláška č. 3/05, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/95

Vyhláška č. 6/05, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Vyhláška č. 2/06, O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CVIKOV 

Opatření obecné povahy č.1/2009 - změna č.2 územního plánu města Cvikov

Vyhláška č. 3/09, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 

Vyhláška č. 1/11, o místním polatku ze psů
Vyhláška č. 4/11, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č. 6/11, kterou se osvobozují od daně nemovitosti dotčené živelní pohromou
Vyhláška č. 1/12, kterou se zrušuje vyhláška 3/2011
Vyhláška č. 3/12, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
Vyhláška č. 1/13, kterou se zrušuje OZV 2/2012 o ochraně nočního klidu
Vyhláška č. 3/13 Požární řád města Cvikova
Vyhláška č. 1/14 o Městské policii
Vyhláška č. 1/15 o komunálním odpadu

Vyhláška č. 2/15 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Vyhláška č. 3/15 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
Vyhláška č. 4/15, o místním poplatku za odpady
Vyhláška č. 1/16, o regulaci hlučných činností
Vyhláška č. 1/18, školský obvod mateřské školy
Vyhláška č. 2/18, školský obvod základní školy

↑ jdi na obsah stránky