• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zrušené vyhlášky

Vyhláška č. 1/93 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a ve školní družině

Vyhláška č. 4/95 Na privatizaci bytového fondu v některých domech v majetku města Cvikov

Vyhláška č. 7/95 O místních poplatcích

Vyhláška č. 3/97 Změna vyhl. č. 7/95 O místních poplatcích

Vyhláška č. 4/97 O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení"

Vyhláška č. 1/98 O poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Vyhláška č. 4/98 Změna vyhl. č. 1/98 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a článek 5 vyhlášky - sazba poplatku

Vyhláška č. 4/04 O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a školní družině města Cvikov

Vyhláška č. 3/95 O odtahování a odstraňování motorových vozidel a vraků vozidel

Vyhláška č. 2/97 O čistotě, pořádku, ochraně zeleně a veřejného pořádku

Vyhláška č. 5/97 O stanovení výše ceny za placené stání silničních motorových vozide

Vyhláška č. 6/97 O placeném stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích a jejich úsecích

Vyhláška č. 7/97 O symbolech města
Vyhláška č. 3/02 Požární řád města Cvikov

Vyhláška č. 4/02 Řád veřejného pohřebiště

Vyhláška č. 1/92 O městské policii

Vyhláška č. 3/00 Tržní řád

Vyhláška č. 4/00 Dodatek k vyhl. č. 5/1997 o stanovení výše ceny za placené stání silničních motorových vozidel

Vyhláška č. 1/01 O zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

Vyhláška č. 3/01 O zavedení místního poplatku za provoz systému likvidace komunálních odpadů
Vyhláška č. 1/02 O stanovení systému likvidace komunálních odpadů
Vyhláška č. 2/02 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích
Vyhláška č. 1/03 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova
Vyhláška č. 2/03 O zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 3/03 O závazných částech územního plánu města Cvikova

Vyhláška č. 6/03 O komunální odpadu - doplnění 2/03
Vyhláška č. 7/03 O poplatku za výherní hrací přístroj
Vyhláška č. 3/04 O místních poplatcích
Vyhláška č. 5/04 O poplatku za komunální - změna vyhlášky 2/03
Vyhláška č. 6/04 O komunálním odpadu - doplnění 1/03
Vyhláška č. 5/05, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/04 - o místních poplatcích
Vyhláška č. 1/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2003, o zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 1/07, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2004 O místních poplatcíchu

Vyhláška č. 1/08, o stanovení  koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 2/08, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Vyhláška č. 2/09, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 

Vyhláška č. 1/10, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova
Vyhláška č. 2/11, o místním poplatku za komunální odpad
Vyhláška č. 3/11, o místním poplatku za výherní hrací přístroje
Vyhláška č. 5/11, o místním poplatku za komunální odpad
Vyhláška č. 7/11, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Vyhláška č. 2/12, o ochraně nočního klidu
Vyhláška č. 2/13 o regulaci používání zábavné pyrotechniky
Vyhláška č. 2/14 o odpadech + příloha - stanoviště sběrných nádob
Vyhláška č. 4/12, o místním poplatku za odpady

↑ jdi na obsah stránky