• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zastupitelstvo 2006 - 2010

Text usnesení Zastupitelstva města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1. ZaM 1.listopadu 2006
2. ZaM 21.prosince 2006
3. ZaM 25.ledna 2007
4. ZaM 8.března 2007
5. ZaM 3.května 2007
6. ZaM 27.června 2007
7. ZaM 13.září 2007
8. ZaM 1.listopadu 2007
9. ZaM 20.prosince 2007
10. ZaM 24.ledna 2008
11. ZaM 20.března 2008
12. ZaM 15.května 2008
13. ZaM 26.června 2008
14. ZaM 18.září 2008
15. ZaM 30.října 2008
16. ZaM 11.prosince 2008
17. ZaM 22.ledna 2009
18. ZaM 19.března 2009
19. ZaM 14.května 2009
20. ZaM 25.června 2009
21. ZaM 17.září 2009
22. ZaM 29.října 2009
23. ZaM 10.prosince 2009
24.ZaM 21.ledna 2010
25. ZaM 18.března 2010
26. ZaM 13.května 2010
27. ZaM 24.června 2010
28. ZaM 16.září 2010


↑ jdi na obsah stránky