• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) označované jako  General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Toto nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů evropské unie proti neoprávněnému zacházení s jejich osobními údaji.
Více informací k této problematice naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR)
Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
 
Pověřencem pro město Cvikov je:
Mgr. Pavelková Petra
Kontaktní e-mail: poverenec@cvikov.cz
Kontaktní telefonní číslo: +420 777 072 276


↑ jdi na obsah stránky