• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zastupitelstvo 2010 -2014

Text usnesení Zastupitelstva města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1. ZaM 4. listopadu 2010
2. ZaM 18.listopadu 2010
3. ZaM 16.prosince 2010
4. ZaM 20.ledna 2011
5. ZaM 10 března 2011
6. ZaM 12.května 2011
7. ZaM 23.června 2011
8. ZaM 8.září 2011
9. ZaM 27.října 2011
10. ZaM 15.prosince 2011
11. ZaM 26.ledna 2012
12. ZaM 22.března 2012
13. ZaM 10.května 2012
14. ZaM 28.června 2012
15. ZaM 13.září 2012
16. ZaM 1.listopadu 2012
17. ZaM 20.prosince 2012
18. ZaM 24.ledna 2013
19. ZaM 14.března 2013
20. ZaM 28.března 2013
21. ZaM 9.května 2013
22. ZaM 20.června 2013
23. ZaM 5.září 2013
24. ZaM 7.listopadu 2013
25. ZaM 12.prosince 2013
26. ZaM 30.ledna 2014
27. ZaM 20.března 2014
28. ZaM 15.května 2014
29. ZaM 25.června 2014
30. ZaM 25.září 2014


↑ jdi na obsah stránky