• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2018

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 9.ledna 2018
2.RaM 16.ledna 2018
3.RaM 30.ledna 2018
4.RaM 13.února 2018
5.RaM 27.února 2018
6.RaM 13.března 2018
7.RaM 27.března 2018
8.RaM 10.dubna 2018
9.RaM 24.dubna 2018
10.RaM 9.května 2018
11.RaM 22.května 2018
12.RaM 5.června 2018
13.RaM 19.června 2018
14.RaM 26.června 2018
15.RaM 21.srpna 2018
16.RaM 4.září 2018
17.RaM 25.září 2018
18.RaM 9.října 2018
19.RaM 23.října 2018
20.RaM 6.listopadu 2018
21.RaM 20.listopadu 2018
22.RaM 4.prosince 2018
23.RaM 18.prosince 2018
24.RaM 28.prosince 2018


↑ jdi na obsah stránky