• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Archiv úřední desky

Zastupitelstvo města Cvikova - 20. zasedání    PDF (513.04 KB)46/17.
Město Cvikov, 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Cvikova
vyvěšeno od 26.5.2017 do 8.6.2017   

Zveřejnění záměru prodeje a pronájmu pozemků    PDF (936.23 KB)45/17.
Město Cvikov, zveřejnění záměru prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Cvikov,k.ú. Lindava a k.ú. Drnovec, MUC-2181/2017
vyvěšeno od 24.5.2017 do 8.6.2017   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření Města Cvikova za rok 2016    PDF (1350.07 KB)44/17.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Cvikov za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Závěrečný účet Města Cvikova za r. 2016    PDF (1954.04 KB)43/17.
Město Cvikov, Závěrečný účet Města Cvikova za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Výběrové řízení    PDF (839.37 KB)42/17.
Město Cvikov, Výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního úřadu a silničního správního úřadu MěÚ Cvikov
vyvěšeno od 19.5.2017 do 3.6.2017   

Stanovení přechodné úpravy na poz. komunikaci    PDF (3470.05 KB)41/17.
MěÚ Nový Bor, odbor dopravy. Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy na poz.komunikaci, čj.: MUNO 23069/2017 OD
vyvěšeno od 17.5.2017 do 1.6.2017   

Svazek obcí Novoborska    PDF (7216.9 KB)40/2017.
Svazek obcí Novoborska, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SON za rok 2016 a Návrh závěrečného účtu za rok 2016
vyvěšeno od 17.5.2017 do 1.6.2017   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Stanovení přechodné úpravy na poz. komunikaci    PDF (2129.36 KB)38/17.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy. Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Nábřežní, čj. MUNO 22485/2017 OD
vyvěšeno od 15.5.2017 do 30.5.2017   

Dražební vyhláška - 3. kolo    PDF (1045.94 KB)34/17.
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, Podhorská 581/28, Jablonec nad Nisou, JUDr. Jiří Štincl, soudní exekutor. Usnesení - dražební vyhláška - 3.kolo, čj. 090 EX 158/12-67
vyvěšeno od 27.4.2017 do 2.6.2017   

Veřená vyhláška Finančního úřadu    PDF (2447.5 KB)33/17.
Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1.máje 97, 46002 Liberec. Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí a informace k zasílání složenek a splatnosti pro platby daně z nemovitostí
vyvěšeno od 27.4.2017 do 29.5.2017   

Schválené rozpočtové optření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (71.5 KB)27/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 6.4.2017, č. 4/17)
vyvěšeno od 18.4.2017 do 30.4.2018   

Elektronická dražba    PDF (2633.31 KB)23/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba (pozemky), čj.: 124EX17821/11-425
vyvěšeno od 12.4.2017 do 14.6.2017   

Elektronická dražba    PDF (2562.6 KB)21/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) č.j. 124 EX 21577/12-263
vyvěšeno od 27.3.2017 do 31.5.2017   

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků    PDF (1071.75 KB)20/17.
Státní pozemkový úřad, U Nisy 6a, Liberec, Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, k.ú. Lindava, k.ú. Trávník
vyvěšeno od 27.3.2017 do 28.6.2017   

Schválený rozpočet na rok 2017-Město Cvikov    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)14/17.
Město Cvikov - schválený rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

Schválený rozp. nákl. a výnosů na r. 2017    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)13/17.
Město Cvikov, schválený rozpočet nákladů a výnosů rozpočtových organizací na rok 2017 (schváleno
Zastupit. města Cvikova 15.12.2016 - Usnesení č. 3)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

Schválený rozpočtový výhhled    PDF (782.37 KB)12/17.
Město Cvikov, schválený rozpočtový výhled Radou města Cvikova ze dne 14.04.2015, usnesení č. 153/15 (r.2016-2020)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

doručení veřejnou vyhláškou    PDF (88.85 KB)3/17.
Mgr. Jarmila Chmelařová, notář, Náměstí 93, Valašské Meziříčí. Doručení Usnesení č.j. 15D 826/2014-222 pro Martina Sehnala
vyvěšeno od 11.1.2017 do 10.7.2017   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky