• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

7. RaM 5.dubna 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 7. schůze dne 5. dubna 2005

 

87/05

Vzala na vědomí zápis bytové komise a  

a)      souhlasí s přidělením bytu 1+2 v č.p. 537 Komenského ulice Cvikov sl. Veronice Lukové, bytem Cvikov, s tím, že bude provedeno finanční vyrovnání za provedené úpravy bytu s předchozím nájemcem (7 pro)

b)      souhlasí s přidělením bytu - garsoniéry v DPS p. Beránkové Marii, bytem Cvikov (uvolněný byt po p.Matuchové) (7 pro)

89/05

Souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek dle návrhu – místního poplatku za odpady – vzhledem k úmrtí poplatníků. (7 pro)

90/05

Souhlasí s poskytnutím příspěvku z položky sport ve výši 2 tis.Kč na činnost místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Cvikov. (7 pro)

91/05

Souhlasí s prodloužením hudební produkce dne 1.5. 2005 v areálu zahrady v Lindavě,  pořadatel Josef Škrabánek do 03,00 hodin. (7 pro)

93/05

Vydává zákaz krmení a vnadění ryb ve víceúčelové vodní nádrži Veselák , vzhledem k jeho využívání k rekreačnímu koupání. Písemné vyrozumění o zákazu krmení bude předáno hospodáři Českého svazu rybářů Cvikov. (7 pro)

94/05

Prodej č.p. 319 Lindava – zpracován odhad objektů + st. pozemky a oddělení pozemků p. č. 2378/4 a pověřuje starostu a místostarostu přípravou a vyhlášením dražby s nejnižším podáním dle odhadu + ceny pozemku. (7 pro)

 

Dále rada projednala

-  zamítá žádost o provedení oplocení p. Srbové s tím, že na přilehlém pozemku bude proveden úklid, přemístění branek, instalace branek na asfaltovém hřišti.  (6 pro, 1 zdržel)

- žádost p. Ehrlicha na hlučnost zkoušek skupiny Pavouci – bude prošetřeno

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky