• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Kontaktní místo:

Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov
přízemí - podatelna a matrika

Vydávání výpisů:

pondělí

8.00 - 11.00   12.00 - 17.00

úterý

8.00 - 11.00   12.00 - 15.00

středa

8.00 - 11.00   12.00 - 17.00

pátek

8.00 - 11.00   12.00 - 14.30

Výpisy z veřejných evidencí: podatelna, přízemí dveře č. 9

Výpisy z neveřejných evidencí: matrika, přízemí, dveře č. 2

Co poskytuje Czech Point

Ceník :

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč    50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč    50,-Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč    50,-Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč    0,- Kč


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


↑ jdi na obsah stránky