• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Klíčky k OA Opel a Ford, 4x FAB, 1x malý klíček od zámku, vše na krátké stuze s nápisem Jägermeißter12.6.2019

Nálezy
Nalezeno dne 9.6.2019 na lesní cestě v blízkosti léčebny Martinovo údolí


Peněženka černá koženková + Opuscard4.6.2019

Nálezy
Nalezeno během akce Baraban na zahradě ZUŠ dne 1.6.2019


Klíč FAB - 1 ks se zeleným provázkem4.6.2019

Nálezy
Nalezeno strážníkem MP na Náměstí Osvobození dne 24.5.2019


Mobilní telefon s dotykovým displejem (popraskaný)20.5.2019

Nálezy
Mobilní telefon s dotykovým displejem, nalezen 10.05.2019 na Náměstí Osvobzení ve Cvikově


Dioptrické brýle s růžovými obroučkami6.5.2019

Nálezy
Brýle byly nalezeny na Městském úřadě Cvikov v dubnu 2019


Klíče - 2 ks klíčů na kroužku6.5.2019

Nálezy
Nalezeno na Náměstí Osvobození při úklidu po prvomájových oslavách


Mobilní telefon HONOR25.3.2019

Nálezy
Nalezeno na Náměstí Osvobození dne 23.3.2019


Jízdní kolo AUTHOR4.3.2019

Nálezy
Nalezeno strážníkem Městské policie 23.02.2019 u rybníka Mach (ul. K Rybníčku)


Náušnice - stříbrná s bílým kamenem1.3.2019

Nálezy
Nalezena byla 25.2.2019 na spojnici ulic Na Skalce a Martinovo údolí


Klíče (3 ks klíčů na kroužku + modrá karabina + bílá plastová destička na vizitku)22.2.2019

Nálezy
Klíče byly nalezeny 17.02.2019 strážníkem Městské policie ve Cvikově na Náměstí Osvobození. (Byly položeny na poštovní schránce Městského úřadu Cvikov)Zobrazit záznamy: starší, nebo

↑ jdi na obsah stránky