• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 31.května 2005

Informace z jednání Rady města Cvikov 11. schůze dne 31. května 2005

 

125/05

Vzala na vědomí informaci o zajištění a výhledu lékařských a  zdravotnických služeb ve městě.

 

128/05

Doporučuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 tis.Kč  občanskému sdružení Dětská zahrada – grant na výuku anglického jazyka – příslib dotace od KÜ LK. (7 pro)

 

130/05

Souhlasí s podpisem smlouvy s Česku poštou ve věci technického odepisování pronajatého majetku. (7 pro)

 

132/05

Souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje č.p. 246 Alšova ul. Cvikov v souladu s usnesením zastupitelstva.

 

133/05

Rada ruší komisi rozvoje města.

 

Dále projednala a

-          vzala na vědomí informaci o jednání 6.6.2005 ve věci jeskyní ve Svitavě – na jednání bude přizván i p. Štolůn, který vznesl na jednání rady stížnost na zhoršení životního prostředí v souvislosti s podnikatelskými aktivitami v  jeskyních

-          nepřijímá nabídku firmy Infopartner Brno na propagaci průmyslové zóny

-          vzala na vědomí informaci o otevírání obálek a provedení výběrového řízení dne 7.6.2005  -   na výstavbu hřiště ve Vančurově ul.  – nabídky 4 firem,   na opravu mostu  - nabídky 2 firem

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                       Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                            starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky