• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

9. RaM 2.května 2006

Informace z jednání 9. schůze  Rady města Cvikov dne 2. května  2006

 

98/06

Návrh smlouvy na prodej pozemku v k.ú. Cvikov pro výstavbu marketu – Stavokombinát Liberec. Rada doporučuje ZM zrušení smlouvy s firmou JASIP, vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k realizaci. Rada doporučuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou Stavokombinát Liberec.(6 pro, 1 nepřítomen)

99/06

Nabídka na odkoupení vleku z Dolního Podluží – starosta prošetří podmínky zprovoznění vleku dle nových stavebních podmínek a předběžný souhlas CHKO.(5 pro, 2 nepřítomen)

101/06

Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v č.p. 261 Vančurova ul. Cvikov p. Plánkové, jako náhradní byt . (6 pro, 1 nepřítomen) 

102/06

Souhlasí s rozšířením provozovny v č.p. 548 Sídliště Cvikov – sloučení prodejen , nájemce p. Kocsisová. (6 pro, 1 nepřítomen)

103/06

Stanovuje kapacitu školského zařízení DDM Cvikováček, příspěvková organizace na 1 140 žáků. (6 pro, 1 nepřítomen)

104/06

Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu. (5 pro, 2 nepřítomen)

105/06

Doporučuje ZM schválit odpis multifunkčního zařízení z majetku města – v užívání Městské knihovny. (5 pro, 2 nepřítomen)

106/06

Souhlasí s provedením zápočtu vynaložených stavebních úprav trvalého charakteru (sociální zařízení, odpady, obklady, výlohy, dveře) dle návrhu  nebytového prostoru prodejny v č.p. 38 Náměstí Osvobození, Cvikov, nájemce Pavel Neckář, bytem Cvikov. (5 pro,2 nepřítomen)

107/06

Odkládá žádost manž. Berdarových o přidělení bytu – v současné době nejsou volné byty k pronájmu a  nesouhlasí s udělením výjimky z prodeje bytů na Sídlišti. (5 pro, 2 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí informaci o nástupu nového pracovníka MěÚ p. Mackové Soni

-         vzala na vědomí ohlášení předvolebních akcí ve městě  (25.5.2006 – ODS,   28.5.2006-ČSSD), akce v prostoru náměstí

-         vzala na vědomí informaci o veřejné schůzi v Lindavě dne 5.5.2006

-         výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby nástavba DPS – firma M-Silnice Pardubice.

 

                  JUDr. Jaroslav Švehla                                            Mgr. Ivo Čeřovský

                    místostarosta města                                                starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky