• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Archiv úřední desky

Dražební vyhláška - elektronická dražba    PDF (364.85 KB)27/18.
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, Přerov. Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, čj. 203 EX 26518/14-142
vyvěšeno od 21.2.2018 do 11.4.2018   

Obecně závazná vyhláška města Cvikov č. 2/2018    PDF (215.47 KB)26/18.
Město Cvikov, Obecně závazná vyhláška města Cvikov č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
vyvěšeno od 20.2.2018 do 7.3.2018   

Obecně závazná vyhláška města Cvikov č. 1/2018    PDF (215.08 KB)25/18.
Město Cvikov, Obecně závazná vyhláška města Cvikov č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
vyvěšeno od 20.2.2018 do 7.3.2018   

Zveřejnění záměru převést nájem pozemku    PDF (351.9 KB)24/18.
Město Cvikov, zveřejnění záměru převedení nájmu pozemku p.č. 144 v k.ú. Cvikov
vyvěšeno od 20.2.2018 do 12.3.2018   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města - TT Cyklorenova -    PDF (64.24 KB)23/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (FO sml.č. 522206/2018)
vyvěšeno od 19.2.2018 do 19.2.2021   

Vyhlášení konkurzů    PDF (1058.5 KB)22/18.
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec. Vyhlášení konkurzů na vedoucí místa ředitele/ředitelky školských zařízení uvedených v příloze
vyvěšeno od 19.2.2018 do 2.3.2018   

Návrh opatření obecné povahy    PDF (1010.06 KB)21/18.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy, Návrh opatření obecné povahy - úprava provozu na místní komunikaci - ul. Nerudova a Komenského, čj. MUNO 7890/2018 OD
vyvěšeno od 13.2.2018 do 28.2.2018   

Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ U Lesa    PDF (151.65 KB)20/18.
Město Nový Bor, vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ U Lesa Nový Bor
vyvěšeno od 9.2.2018 do 20.3.2018   

Nabídka pozemků k pronájmu    PDF (1793 KB)19/18.
Státní pozemkový úřad, Dubická 2362/56, Česká Lípa, Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno od 7.2.2018 do 7.3.2018   

Dražební vyhláška    PDF (357.42 KB)18/18.
KOVA Group, Kinských 76/7, Praha 5-Smíchov, Dražební vyhláška
vyvěšeno od 7.2.2018 do 12.3.2018   

Smlouva o poskytnutí úč. neinvest. dotace z rozpočtu města    PDF (66.84 KB)17/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro FK Cvikov
vyvěšeno od 6.2.2018 do 6.2.2021   

VV- oznám. fin. odboru MěÚ Nový Bor    PDF (192.35 KB)16/18.
Městský úřad Nový Bor, finanční odbor, Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku čj. 1337/2015/2016/2017/HPS - odpady za rok 2015, 2016, 2017 k nahlédnutí
vyvěšeno od 6.2.2018 do 9.3.2018   

Dražební vyhláška-elektronická dražba    PDF (153.15 KB)13/18.
Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29,JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor. Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby, čj. 167 EX 11880/16-219
vyvěšeno od 2.2.2018 do 8.3.2018   

Schválené rozpočtové opatření-číslo 5    [Microsoft Word]DOC (56.5 KB)4/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 5
vyvěšeno od 9.1.2018 do 30.4.2018   

Usnesení o opakované dražbě    PDF (433.76 KB)1/18.
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
vyvěšeno od 2.1.2018 do 28.2.2018   

Schválený rozpočet města Cvikov na rok 2018    [Microsoft Word]DOC (2570 KB)149/17.
Město Cvikov, Schválený rozpočet na rok 2018
vyvěšeno od 28.12.2017 do 30.4.2019   

Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov    PDF (113.28 KB)133/2017.
Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov
vyvěšeno od 1.12.2017 do 31.12.2020   

Město Cvikov - Schválené rozpočtové opatření č. 4    [Microsoft Word]DOC (70 KB)132/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 4 (dne 30.11.2017, Usnes. 24. zasedání Zastupitelstva města Cvikov)
vyvěšeno od 1.12.2017 do 30.4.2019   

Oznámení o zamýšleném převodu    PDF (389.22 KB)125/17.
Státní Pozemkový úřad pro LK, U Nisy 6a, Liberec, Oznámení o zamýšleném převodu - k.ú. Cvikov, sp. zn. SPU 54979/2017/141/SU
vyvěšeno od 22.11.2017 do 28.2.2018   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozp. města    PDF (64.02 KB)105/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Římskokatolická církev)
vyvěšeno od 11.10.2017 do 11.10.2020   

Schválené rozpočtové opatření č. 3    PDF (1630.32 KB)88/17.
Město Cvikov, finanční odbor, schválené rozpočtové opatření č. 3
vyvěšeno od 12.9.2017 do 30.4.2018   

Schválené rozpočtové optření - číslo 2    [Microsoft Word]DOC (44.5 KB)53/17.
Město Cvikov,Schválené rozpočtové opatření - číslo 2 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 8.6.2017, č. 7/17)
vyvěšeno od 9.6.2017 do 30.4.2018   

Smlouva o poskytnutí účeloví neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (66.91 KB)52/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Dynamo Lindava)
vyvěšeno od 8.6.2017 do 8.6.2020   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření Města Cvikova za rok 2016    PDF (1350.07 KB)44/17.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Cvikov za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Závěrečný účet Města Cvikova za r. 2016    PDF (1954.04 KB)43/17.
Město Cvikov, Závěrečný účet Města Cvikova za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Schválené rozpočtové optření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (71.5 KB)27/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 6.4.2017, č. 4/17)
vyvěšeno od 18.4.2017 do 30.4.2018   

Schválený rozpočet na rok 2017-Město Cvikov    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)14/17.
Město Cvikov - schválený rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozp. nákl. a výnosů na r. 2017    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)13/17.
Město Cvikov, schválený rozpočet nákladů a výnosů rozpočtových organizací na rok 2017 (schváleno
Zastupit. města Cvikova 15.12.2016 - Usnesení č. 3)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozpočtový výhhled    PDF (782.37 KB)12/17.
Město Cvikov, schválený rozpočtový výhled Radou města Cvikova ze dne 14.04.2015, usnesení č. 153/15 (r.2016-2020)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky