• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Archiv úřední desky

Upozornění na k odstanění stromoví a jiných porostů    PDF (827.27 KB)93/17.
ČEZ Distribuce, Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů z důvodu ochrany nadzemního vedení
vyvěšeno od 18.9.2017 do 15.10.2017   

Zahájení úz. říz. a pozvání k úst. jednání veřejnou vyhláškou    PDF (3977.03 KB)92/17.
Městský úřad Cvikov, stavební odbor - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - obnova sítě NN, ČSA - podzemní vedení distrib. soust., čj. MUC-4788/2017
vyvěšeno od 18.9.2017 do 3.10.2017   

Návrh opatření obecné povavy    PDF (222.89 KB)91/17.
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů. Návrh opatření obecné povahy.
vyvěšeno od 14.9.2017 do 30.9.2017   

Dražební vyhláška-ektronická dražba    PDF (170.07 KB)90/17.
JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti, čj. 098 EX 04251/12-173
vyvěšeno od 14.9.2017 do 4.12.2017   

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích    PDF (2133.81 KB)89/17.
MěÚ Nový Bor, odbor dopravy, nám. Míru 1, Nový Bor, čj. MUNO 43747/2017 OD, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vyvěšeno od 13.9.2017 do 28.9.2017   

Schválené rozpočtové opatření č. 3    PDF (1630.32 KB)88/17.
Město Cvikov, finanční odbor, schválené rozpočtové opatření č. 3
vyvěšeno od 12.9.2017 do 30.4.2018   

Přechodná úprava provozu na poz. komun. ve Cvikově    PDF (2656.97 KB)87/17.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy, OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci, ul. Československé armády Cvikov, MUNO-43493/2017 OD
vyvěšeno od 12.9.2017 do 27.9.2017   

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků    PDF (416.04 KB)85/17.
Město Cvikov, starosta města. Poskytnutí informace politickým stranám, hnutím, koalicím o počtu a sídle volebních okrsků.
vyvěšeno od 4.9.2017 do 21.10.2017   

Usnesení - opakovaná dražba    PDF (86.96 KB)83/17.
Exekutorský úřad, Hrnčířská 762, Česká Lípa, JUDr. Jana Bémová, 4 EX 401/03-135, Usnesení - opakovaná dražba
vyvěšeno od 30.8.2017 do 25.11.2017   

Usnesení - dražební vyhláška    PDF (151.86 KB)82/17.
Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, Česká Lípa, JUDr. Jana Bémová, sp. zn. 4 EX 84/11-58, Usnesení - dražební vyhláška
vyvěšeno od 30.8.2017 do 21.11.2017   

Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu č.j. MUSPR/4726/2017 k nahlédnutí    PDF (62.06 KB)81/17.
Městský úřad Stráž pod Ralskem, Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu č.j. MUSPR/4726/2017 k nahlédnutí
vyvěšeno od 28.8.2017 do 28.9.2017   

Usnesení o provedení elektronické dražby    PDF (123.63 KB)80/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, 124 EX 1394/11-376, Usnesení o provedení elektronické dražby
vyvěšeno od 28.8.2017 do 8.11.2017   

Dražební vyhláška    PDF (362.14 KB)69/17.
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, Přerov, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, čj. 203 Ex 39641/16-20
vyvěšeno od 31.7.2017 do 20.9.2017   

Dražební vyhláška    PDF (136.78 KB)68/17.
Exekutorský úřad Plzeň-Sever, JUDr. Vendula Flajšhansová, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, čj. 121 EX 1767/05-153
vyvěšeno od 20.7.2017 do 26.9.2017   

Oznámení o době a místě konání voleb    PDF (1715.65 KB)55/17.
Město Cvikov, Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyvěšeno od 14.6.2017 do 21.10.2017   

Schválené rozpočtové optření - číslo 2    [Microsoft Word]DOC (44.5 KB)53/17.
Město Cvikov,Schválené rozpočtové opatření - číslo 2 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 8.6.2017, č. 7/17)
vyvěšeno od 9.6.2017 do 30.4.2018   

Smlouva o poskytnutí účeloví neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (66.91 KB)52/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Dynamo Lindava)
vyvěšeno od 8.6.2017 do 8.6.2020   

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodření Města Cvikova za rok 2016    PDF (1350.07 KB)44/17.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Cvikov za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Závěrečný účet Města Cvikova za r. 2016    PDF (1954.04 KB)43/17.
Město Cvikov, Závěrečný účet Města Cvikova za rok 2016
vyvěšeno od 23.5.2017 do 30.6.2018   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Schválené rozpočtové optření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (71.5 KB)27/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 6.4.2017, č. 4/17)
vyvěšeno od 18.4.2017 do 30.4.2018   

Schválený rozpočet na rok 2017-Město Cvikov    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)14/17.
Město Cvikov - schválený rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozp. nákl. a výnosů na r. 2017    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)13/17.
Město Cvikov, schválený rozpočet nákladů a výnosů rozpočtových organizací na rok 2017 (schváleno
Zastupit. města Cvikova 15.12.2016 - Usnesení č. 3)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Schválený rozpočtový výhhled    PDF (782.37 KB)12/17.
Město Cvikov, schválený rozpočtový výhled Radou města Cvikova ze dne 14.04.2015, usnesení č. 153/15 (r.2016-2020)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 30.3.2018   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky