• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Rozhodnutí o umístění stavby    [Microsoft Word]DOC (259.5 KB)51/19.
MěÚ Cvikov, stavební odbor, veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Svor- veřejné osvětlení - rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení". čj. MUC-2116/2019
vyvěšeno od 12.4.2019 do 27.4.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (66.66 KB)50/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Římskokatolickou farnost Cvikov
vyvěšeno od 11.4.2019 do 11.4.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.75 KB)49/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro DDM Cvikováček
vyvěšeno od 11.4.2019 do 11.4.2021   

Oznámení o provádění stavby - rozšíření distribuční sítě vedení el. energie NN    PDF (844.57 KB)45/19.
OMEXOM GA Energo s.r.o., Ke Střílně 1926/3, Bolevec, Plzeň. Oznámení vlastníkům pozemků v obci Cvikov o provádění stavby distribuční sítě vedení el. energie NN od dubna do července 2019
vyvěšeno od 2.4.2019 do 31.7.2019   

Dražební vyhláška    PDF (191.35 KB)43/19.
Exekutorský úřad Liberec, soudní exekutor Mgr. Magdaléna Popková, truhlářská 515, Liberec 2. Dražební vyhláška čj. 209 Ex 513/2005-111
vyvěšeno od 26.3.2019 do 23.5.2019   

Dražební vyhláška    PDF (329.67 KB)42/19.
DRAŽBY CZ, s.r.o., U Nisy 661/20, Jablonec nad Nisou, Dražební vyhláška - pozemky v Lindavě
vyvěšeno od 22.3.2019 do 30.4.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (63.35 KB)41/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro TT Cyklorenova, z.s.
vyvěšeno od 21.3.2019 do 21.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.97 KB)40/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Dynamo Lindava
vyvěšeno od 20.3.2019 do 20.3.2021   

Dražební vyhláška    PDF (351.59 KB)39/19.
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby, č.j.203 Ex 30864/18-46
vyvěšeno od 20.3.2019 do 23.5.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (70.68 KB)35/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro FK Cvikov
vyvěšeno od 18.3.2019 do 18.3.2021   

Schválené rozpočtové opatření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (47.5 KB)34/19.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1
vyvěšeno od 15.3.2019 do 30.4.2019   

Informace o počtu a sídle volebních okrsků    PDF (214.42 KB)32/19.
Městský úřad Cvikov, Informace o počtu a sídle volebních okrsků
vyvěšeno od 13.3.2019 do 25.5.2019   

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu    PDF (212.43 KB)31/19.
Městský úřad Cvikov, Oznámení o době a místě konání voleb do EP
vyvěšeno od 13.3.2019 do 25.5.2019   

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky    PDF (1222.74 KB)3019.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Děčínská 389, Česká Lípa. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky(K.ú. Cvikov, k.ú. Lindava, k.ú. Trávník)
vyvěšeno od 8.3.2019 do 8.3.2024   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (67.16 KB)29/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro LUSATIA CONSORT
vyvěšeno od 8.3.2019 do 8.3.2021   

Smlouva o poskytnutí dotace z rozp. města    PDF (66.02 KB)20/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO ČRS Cvikov - oddíl přívlač
vyvěšeno od 20.2.2019 do 20.2.2022   

Smlouva o poskytnutí dotace z rozp. města    PDF (65.28 KB)19/19.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO ČRS Cvikov
vyvěšeno od 20.2.2019 do 20.2.2022   

Schválený rozpočet na rok 2019    [Microsoft Word]DOC (2472.5 KB)15/19.
Město Cvikov, Schválený rozpočet na rok 2019
vyvěšeno od 1.2.2019 do 30.4.2020   

Schválené rozpočtové opatření č. 7    [Microsoft Word]DOC (50 KB)1/19.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření č. 7
vyvěšeno od 3.1.2019 do 30.4.2019   

Schválené rozp. nákl. a výnosů přísp. org. na r. 2019    PDF (210.02 KB)181/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočty nákladů a výnosů přísp. organizací na rok 2019
vyvěšeno od 18.12.2018 do 31.12.2019   

Schválené rozpočtové opatření č. 6    [Microsoft Word]DOC (68.5 KB)180/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření č. 6
vyvěšeno od 17.12.2018 do 30.4.2019   

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na r. 2019    [Microsoft Word]DOC (32 KB)179/18.
Město Cvikov,Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
vyvěšeno od 14.12.2018 do 30.4.2019   

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023    [Microsoft Word]DOC (64 KB)178/18.
Město Cvikov, schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2013
vyvěšeno od 14.12.2018 do 31.12.2023   

Schválené rozpočtové opatření - číslo 5    [Microsoft Word]DOC (39 KB)154/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 5
vyvěšeno od 8.10.2018 do 8.10.2019   

Schválené rozpočtové opatření č. 4    [Microsoft Word]DOC (47.5 KB)139/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření č. 4
vyvěšeno od 7.9.2018 do 30.8.2019   

Schválený závěrečný účet za rok 2017    PDF (1836.39 KB)99/18.
Město Cvikov, schválený závěrečný účet za rok 2017
vyvěšeno od 28.6.2018 do 30.6.2019   

Schválené rozpočtové opatření číslo 3    PDF (737.39 KB)98/18.
Město Cvikov, schválené rozpočtové opatření č. 3
vyvěšeno od 28.6.2018 do 30.6.2019   

Schválené rozpočtové opatření-č.2    [Microsoft Word]DOC (42 KB)82/18.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření č. 2
vyvěšeno od 25.5.2018 do 31.5.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (120.95 KB)72/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Cvikova pro KLÍČ-spolek invalidů z.s., č.522205/2018 a 522217/2018
vyvěšeno od 9.5.2018 do 9.5.2021   

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace    PDF (66.27 KB)52/18.
Město Cvikov, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Cvikov pro TJ Dynamo Lindava
vyvěšeno od 6.4.2018 do 6.4.2023   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (65.39 KB)43/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522315/2018- Římskokatolická farnost Cvikov
vyvěšeno od 20.3.2018 do 20.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (64.06 KB)41/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522213/2018 - MO ČRS Cvikov-oddíl přívlač
vyvěšeno od 14.3.2018 do 14.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (62.74 KB)40/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 522212/2018 - MO ČRS Cvikov
vyvěšeno od 14.3.2018 do 14.3.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace    PDF (63.76 KB)30/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (FO sml.č. 522208/2018)- Lusatia consort, z.s. při ZUŠ Cvikov
vyvěšeno od 27.2.2018 do 27.2.2021   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města - TT Cyklorenova -    PDF (64.24 KB)23/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (FO sml.č. 522206/2018)
vyvěšeno od 19.2.2018 do 19.2.2021   

Smlouva o poskytnutí úč. neinvest. dotace z rozpočtu města    PDF (66.84 KB)17/18.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro FK Cvikov
vyvěšeno od 6.2.2018 do 6.2.2021   

Schválený rozpočet města Cvikov na rok 2018    [Microsoft Word]DOC (2570 KB)149/17.
Město Cvikov, Schválený rozpočet na rok 2018
vyvěšeno od 28.12.2017 do 30.4.2019   

Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov    PDF (113.28 KB)133/2017.
Město Cvikov, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Cvikov
vyvěšeno od 1.12.2017 do 31.12.2020   

Město Cvikov - Schválené rozpočtové opatření č. 4    [Microsoft Word]DOC (70 KB)132/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 4 (dne 30.11.2017, Usnes. 24. zasedání Zastupitelstva města Cvikov)
vyvěšeno od 1.12.2017 do 30.4.2019   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozp. města    PDF (64.02 KB)105/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Římskokatolická církev)
vyvěšeno od 11.10.2017 do 11.10.2020   

Smlouva o poskytnutí účeloví neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (66.91 KB)52/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města (Dynamo Lindava)
vyvěšeno od 8.6.2017 do 8.6.2020   

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města    PDF (60.89 KB)39/17.
Město Cvikov, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na náklady spojené s opravou výpustného zařízení hráze rybníku Třeťák
vyvěšeno od 16.5.2017 do 31.5.2020   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky