• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Odstraňování škod po povodních v roce 2010

Název programu:

Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou


Číslo programu – 217 117
Poskytovatel – MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj


Rekapitulace povodňových škod ze srpna 2010


povodne1460.jpg

 

Srpnové povodně z roku 2010 mají v paměti ještě mnozí z nás. Někdo více, někdo méně. Na čem se všichni shodneme je to, že škody po povodních byly vysoké. Dovolte mi zrekapitulovat nápravu těchto škod ve Cvikově.

povodne1121.jpgMěsto Cvikov podalo celkem 18 žádostí na obnovu a rekonstrukci mostů a lávek ve Cvikově a Lindavě. Ve všech případech jsme uspěli. Celkové náklady byly ve výši 14,8 mil.Kč a dotace z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) byla ve výši 90%, tj. 13,1 mil. Kč. Vlastní podíl města činil tedy necelých 1,7 mil.Kč. Vše se podařilo dokončit ve stanovených termínech a patřičné kvalitě.

Další dotační prostředky byly z Fondu solidarity EU, které zprostředkoval Liberecký kraj a byly použity na Obnovu oplocení v ul.Pivovarská ve Cvikově a refundace dobrovolných členů hasičského sboru. Celková výše příspěvku byla ve výši 130 121,- Kč. Z toho 58 692,- Kč na obnovu oplocení a 71 429,- Kč na refundace hasičů. Těm patří dodatečné poděkování za obětavost a pomoc při odstraňování škod.

fond2011.jpg


↑ jdi na obsah stránky