• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 13.července 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 13. schůze dne 10. července  2001

 

Kontrola usnesení:

31/01 a 137/01 – jednání s p.Rychteckým – výkon rozhodnutí

66//01 – zakoupení narkotizační pušky – zbrojní pas vyřízen, bude proveden nákup

57/01 – pronájem výlepových ploch – dosud nepotvrzena smlouva – trvá

92/01 – žádost AMK – kanalizace č.p.130 – PD předložena, chybí rozpočet stavby – trvá

93/01 – stav komunikací  III.tř. – žádosti na SÚS,OKÚ…. dosud bez vyjádření

99/01 – hospodaření - audit Cvikováčku  - kontrola září 2001

102/01 – návrh zápisu do kroniky – trvá

112/01 - půjčka p.Marvanové – úhrada pohřbu p.Hlavničky – viz dnešní jednání

124/01 – kolaudace čerp.stanice – smlouva o převodu kanal.přípojky  na město

125/01 – vydání knihy o městu Cvikov –  pozastaveno do upřesnění údajů, potom na ZM

bez č. 12.6.a 91/01  – pronájem neb.prostoru kotelny LTO na brusírnu a sklárnu – pozastavení do upřesnění  záměru a dořešení usnesení  91/01 – zadání projektu na fitnescentrum

129/01 – vrácení daně – přezkum rozhodnutí FÚ

135/01 – rezervace bytu v Mart.údolí pro učitele

139/01 – vystěhování p.Masy – jednání – stanovisko po zaplacení všech dluhů

142/01 – prověření žádosti fotbalistů – zajistí p.Kořínek

144/01 – školní družina – karty, software - - konec roku – ředitel ZŠ

144/01 – školní družina – účtování stravného – postup – fin. výbor, fin. odbor

vyřadila :117/01,126/01,128/01,134/01,138/01,139/01,139/01,140/01,141/01,142/01,145/01

na ZM: 127/01,130,/01,132/01,133/01,136/01,144/01

 

146/01

– doporučuje ZM schválit zřizovací listiny školských a předškolských zařízení

a udělení právní subjektivity – příspěvkové organizace ZUŠ Cvikov.

 

147/01

– doporučuje ZM schválit rozpočtové změny

a/ kanalizační přípojka /usn. 92/0l AMK Cvikov – rozpočtové náklady 88 tis. Kč, financování

za havarijní položky

b/ 300 tis. odkoupení vybavení od SOU – internát a zřízení plynové přípojky

c/ navýšení příspěvku o 70 tis. Kč  TJ Jiskra oddíl kopané na provozní náklady/usn.142/01/  

d/ 61 tis. +DPH rozpočet mateř.školy Jiráskova – dokončení sociálního zařízení

 

148/01

– vzala na vědomí informaci o dotacích z programu obnovy venkova – rekonstrukce drobné architektury na opravu kapličky ve Svitavě, veřejná zeleň – obnova hřišť

 

149/01

– udělila výjimku z vyhlášky 1/01 na dny 24.-26.8.01 pro MKK na pořádání akce „Sraz kol“ v areálu Kynologického klubu Cvikov.

 

150/01

– vzala na vědomí informaci o kontrole zařízení – pořádání hudebních produkcí městskou policí, návrh přestupkového řízení.

 

          Petr Kořínek                                        Jaroslav Hanzlíček

        zástupce starosty                                      starosta města


↑ jdi na obsah stránky