• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2017

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 17.ledna 2017
2.RaM 31.ledna 2017
3.RaM 14.února 2017
4.RaM 28.února 2017
5.RaM 21.března 2017
6.RaM 28.března 2017
7.RaM 11.dubna 2017
8.RaM 25.dubna 2017
9.RaM 9.května 2017
10.RaM 23.května 2017
11.RaM 6.června 2017
12.RaM 20.června 2017
13.RaM 4.července 2017
14.RaM 12.července 2017
15.RaM 22.srpna 2017
16.RaM 12.září 2017
17.RaM 26.září 2017
18.RaM 10.října 2017
19.RaM 24.října 2017
20.RaM 7.listopadu 2017
21.RaM 21.listopadu 2017
22.RaM 5.prosince 2017
23.RaM 19.prosince 2017
24.RaM 27.prosince 2017


↑ jdi na obsah stránky