• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. RaM 8.ledna 2002

Usnesení Rady města Cvikov z 1. schůze dne   8. ledna 2002

 

1/02

Vzala na vědomí informaci starosty města o předběžném výsledku hospodaření města za rok 2001, rozpočet dodržen, hospodaření s přebytkem.

 

2/02

Havarijní stav ústředního vytápění v objektu města – Ústav sociální péče Lindava. Rada souhlasí s uvolněním částky 40000,- Kč z havarijní položky rozpočtu města na odstranění havarijního stavu – radiátory + montáž. Oprava bude provedena ihned k zajištění dostatečného vytápění objektu.

 

3/02

Schválila rozpis položky rozpočtu města na sportovní činnost v r. 2002 následovně:

3 tis. Kč – Cyklosprint Cvikov

70 tis. Kč – TJ Dynamo Lindava

200 tis. Kč – TJ Jiskra Cvikov

50 tis. Kč – HC Cvikov

9 tis. Kč – Běh Cvikovem

4 tis. Kč – Cvikovské dny sportu

66 tis. Kč – Cvikováček Cvikov,včetně kynologického klubu

30 tis. Kč – Autokros

15 tis. Kč – Cyklorenova

3 tis. Kč – Krsek ml.

 

 

Dále rada projednala kontrolu plnění usnesení rady, které je součástí zápisu z jednání.

 

 

 

                        Petr  Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

                        místostarosta                                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky