• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

1. ZaM 4. listopadu 2010

U S N E S E N Í

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Cvikov
konaného dne 4. listopadu 2010 od 16.30 hodin
v Městském klubu kultury Cvikov

Účast:  21 členů přítomno

Zastupitelstvo města Cvikov na svém ustavujícím zasedání přijalo následující usnesení :

A.

Ověřilo platnost volby 21 členů zastupitelstva města , zápis mandátové komise je nedílnou součástí zápisu z jednání.

B.

Zvolilo

p. Mgr. Šárku J a k o b i starostkou města Cvikova
hlasování
pro 15 proti 5

p. JUDr. Jaroslava Š v e h l u místostarostou města Cvikova
hlasování
pro 15 proti 6

a stanovilo počet 7 členů Rady města Cvikova.
hlasování pro 21, proti 0, zdržel 0

Zvolilo další členy rady města :

Mgr. Ivo Čeřovský hlasování pro 18 proti 3
PharmDr. Jarmila Skopová hlasování pro 17 proti 4
Ing. Petr Beránek hlasování pro 17 proti 4
Jan Herclík hlasování pro 17 proti 4
Ing. Josef Dostál hlasování pro 16 proti 5

Rozhodlo o 2 dlouhodobě uvolněných členech zastupitelstva města pro volební období 2010 – 2014, kterými jsou zvolení starosta města a místostarosta města. hlasování pro 21, proti 0, zdržel 0

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města Cvikov         starostka města Cvikov


↑ jdi na obsah stránky