• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 10.května 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov

10. schůze dne 10. května  2007

 

131/07

K usn. 93/07  - rada souhlasí s podpisem smlouvy na PD ubytovna FK Cvikov,  cena PD  195 tis. Kč, dotace 145 tis. Kč schválena, 50 tis. Kč z rozpočtu města 

(4 pro, 3 nepřítomni)

132/07

K usn. 101/07 - signalizační přechod – členové rady doporučují odložit realizaci do doby upřesnění  realizace výstavby obchodního střediska u autobusového nádraží. (4 pro, 3 nepřítomni)

133/07

Souhlasí na základě žádosti p. Páleníkové Evy – podnájem bytu v ul. Boženy Němcové č. 10 178/I,  podnájemce Marek Toth od 1.6. 2007 na 1 rok.  (4 pro, 3 nepřítomni) 

134/07

Žádost o pronájem nebytového .prostoru v ul. Komenského 295 Cvikov podlaží, žadatel Nedbal Petr, se odkládá a pověřuje starostu jednáním s žadatelem o možnostech povolení a úprav.

(4 pro, 3 nepřítomni)

136/07

Žádost o prodej domu Ústavní ul. čp. 214  Bílá Helena Bohatice 58 zamítá, v současné době prodej schválen p. Polakovičovi, v případě odstoupení další veřejná nabídka k prodeji .

137/07

Souhlasí se zveřejněním nabídky prodeje domů z majetku města

čp. 346 v ulici Československé armády, č.p. 256 ulice Nábřežní, č.p. 284 v ulici Československé armády. Obálková metoda - nabídky do 5. června. (5 pro, 2 nepřítomni).

139/07

Zamítá žádost p. Cinové , bytem Cvikov, o přidělení bytu; přidělování bytů dle stanovených podmínek, žádost zařadit do seznamu žadatelů.

140/07

Doporučuje ZM  doplnit plánované investice

 - odloučené  pracoviště   č.p. 300 Nerudova ulice -  nutná oprava střechy a rekonstrukce

-   budovy mateřských škol

Ukládá stavebnímu technikovi

do 5.6. 2007  připravit  rozsah potřebných rekonstrukcí objektů

(5 pro, 2 nepřítomni)

141/07

Souhlasí s podpisem dodatku č. 1 smlouvy  na rekonstrukci ZŠ a MŠ 3.etapa č. 802/06/Ni .

náklady na hřiště

obrubníky – výměna, nájezd na hřiště, přístupové chodníky, zámková dlažba, ochranné sítě pro celé hřiště, chráničky na osvětlení, prodloužení doskočiště, pryžové obrubníky  - otázka sítí – bez dalších nákladů pro město,  bez rozpočtové změny.

 

Dále rada projednala a vzala na vědomí :

- informaci ředitele ZŠ a MŠ o docházce dětí ve školním roce 2006/2007 v MŠ Lindava - 14 přihlášených, průměr 8,45, při snížení pod 15 bude výjimka, dále informaci o stavu budovy – střecha (potřeba nové krytiny), sanační omítka 1,5 m, komín – oprava i s čapím hnízdem, úprava zahrady, obměna nábytku

- informaci Státního fondu dopravní infrastruktury - kruhová křižovatka na silnici 1/13 směrem z náměstí na Sloup v Čechách, odpověď – příprava na r. 2008, akce č. Isprofin 3271624015

- informaci o výběrovém řízení na vedoucího stavebního odboru, výběrové řízení  8.6. 2007

- schválila konečnou grafickou úpravu turistické známky a turistického suvenýru

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                    místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky