• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 18.května 2002

Usnesení Rady města Cvikova 10. schůze dne 28. května 2002

 

Kontrola usnesení:

12/02 – kniha 650 let-tento týden bude dodána

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště a půdní nástavba čp. 546,547-informace budou podávány průběžně

75/02- příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

89/02 – doporučuje ZM schválit použití FRR dle návrhu finančního odboru-finanční vypořádání 2001

91/02 – doporučuje ZM schválit výkup části pozemku 3678/2 v k.ú. Cvikov od Grafostroje

92/02 – doporučuje ZM odprodej čp. 13 a 14 v Kollárově ul. Cvikov.

99/02 – doporučuje ZM schválit prodej čp.246 Lindava p. Moravcovi

100/02 – doporučuje ZM schválit výsledek hospodaření DDM a převod do rezervního fondu

 

vyřazuje: 85/02,88/02,90/02,94/02,95/02,96/02,97/02,101/02

 

102/02 ( 86/02 )

Provedla výběrové řízení na nový automobil a doporučuje na prvním místě Renault Megane Combi

 

103/02 ( 87/02 )

Souhlasí s opravou autobusu za podmínek, že bude ustanoven nový správce.

Nabídnout SMC, DDM

 

104/02 ( 98/02 )

Souhlasí s uvolněním částky 112 000 Kč z havarijního fondu rozpočtu města na opravu izolací v MŠ Jiráskova.

 

105/02

Souhlasí s uvolněním částky 117 000 Kč z havarijního fondu rozpočtu města na opravu Školní jídelny, Sad 5.května 130 a Nerudova 300.

 

106/02

Nesouhlasí s předloženou smlouvou Patria finance a doporučuje schůzku se zástupcem Patria a sestavení nové smlouvy.

 

107/02

Souhlasí se sestavením petice za pomoci pana Vacka a pana Voseckého ohledně situace na silnici 1/13.

 

108/02

Souhlasí s uvolněním 11 000 Kč z FRR na dofinancování odvodů platů v ZUŠ.

 

109/02

Souhlasí s koeficientem růstu nájemného 1,04 od 1.7.02 do 31.12.02

 

110/02

Vzala na vědomí audit SMC.

 

111/02

Souhlasí s vydáním potvrzení o užívání pozemků, které spravuje Pozemkový fond pro Český zahrádkářský svaz Cvikov.

 

112/02

Souhlasí s poskytnutím dat Lesního hospodářského plánu města Cvikov pro CHKO Lužické hory.

 

113/02

Souhlasí s uvolněním částky 5 000 Kč na úhradu výdajů-sportovní činnost Vaňury ml.(účast na ME v jachtingu)

 

114/02

Vzala na vědomí žádost občanů-vlastníků bytů na vrácení daně s tím, že bude odpovězeno dle usnesení ZM-zateplení domů

 

115/02

Souhlasí a doporučuje ZM  odprodej stavební parcely v k.ú. Lindava panu Miroslavu Řofákovi

 

116/02

Nesouhlasí s navrhovaným rozpočtem na likvidaci zbytku domku v areálu bývalého zahradnictví a vyžádala si  rozpočet ze SMC

 

117/02

Souhlasí s odpovědí starosty na stížnost paní Grohmanové.

 

118/02

Vzala na vědomí situaci a způsob řešení v Lindavě u pana Kašpara.

 

119/02

Jmenovala slečnu Kateřinu Vlčkovou členkou komise výstavby.

 

120/02

Do příští rady připravit docházku členů rady a zastupitelstva.

 

 

 

Petr Kořínek                                                                                     Jaroslav Hanzlíček

Místostarosta                                                                                       Starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky