• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

10. RaM 29.května 2001

Usnesení  Rady města CVIKOV z 10. schůze dne  29. května 2001

 

 103/01

– na základě žádosti NsP Česká Lípa  (usn.RM 95/01) o příspěvek na vybavení mamografového pracoviště doporučuje ZM příspěvek města ve výši 100.000,- Kč.

 

104/01

– doporučuje ZM schválit vyhlášku města o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí na území města

 

105/01

- souhlasí s pronájmem části objektu budovy MěÚ pro GE Capital bank Praha k umístění bankomatu a podpisem nájemní smlouvy

 

106/01

– rozhodla o nepodjatosti předsedkyně komise pro řešení přestupků na základě oznámení účastníků řízení

 

107/01

– souhlasí s návrhem řešení úprav parkovací plochy za budovou MěÚ a doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku přístupové cesty z ul. Žitavské dle návrhu

 

108/01

– vzala na vědomí výsledky auditu hospodaření města za rok 2000, závěr z kontroly hospodaření bez výhrad a doporučuje ZM schválit závěrečný účet hospodaření r.2000

 

109/01

– schválila odpis nevymahatelných pohledávek města dle návrhu /Thoř Lubomír, Baláž Petr, oba bytem Cvikov/

 

110/01

– souhlasí s odpisem majetku Za MŠ Cvikov – zařízení Lindava – třídílná skříň

 

 

                        Petr Kořínek                                  Jaroslav Hanzlíček

                 místostarosta města                             Starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky