• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

11. RaM 11.června 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 11. schůze dne 11.června 2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště a půdní nástavba čp. 546,547-informace budou podávány průběžně

75/02- příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

103/02(87/02) – autobus – oprava, zajištění nového správce

106/02 – Patria Finance – návrh nové smlouvy – svolání schůzky

116/02  - doporučuje zastupitelstvu, aby  demolice a odvoz sutin v bývalém zahradnictví byla zadána TS Nový Bor – cca 140 tis. Kč 

120/02 – přehled účasti členů rady a zastupitelstva byl předložen, informace vzata na vědomí

 

vyřazuje: 12/02,102/02,86/02,107/02,109/02,110/02,111/02,112/02,113/02,114/02, 117/02,118/02,119/02,120/02

 

na ZM:   89/02,91/02,92/02,99/02,100/02,102/02,104/02(98/22), 105/02,108/02,115/02,

               116/02

 

 

121/02

Nemá námitek k uspořádání závodu Maraton Bohemia Nový Bor – horská kola v k.ú. Svitava dne 20.7.2002 .

 

122/02

Vyhovuje žádosti občanů čp. 557 Sídliště na zařazení provedení zateplení domu na první místo při započetí prací.

 

123/02

Doporučuje prodej pozemku 442/2 a 446 v k.ú. Drnovec dle žádostí p.Grilllovi a p.Třešňákovi.

 

124/02

Provedla posouzení nabídek a výběrové řízení na zateplení panelových domů s tímto stanoviskem  1. KULT Nový Bor  2. Aulický s.r.o Česká Lípa 3.UNISTA Česká Lípa.

 

Dále vzala na vědomí

-         informaci o přípravách oslav 65O let města- organizační zajištění, parkování, pořadatelská činnost, kontrola připravenosti

- informace z výstavby Autotec Brno – vystaveno nové hasičské auto

- vyjádření ředitele SÚS s silnici I/13

- informace o plynofikaci lokalita Dělnická – územní řízení, předpoklad zahájení prací srpen – rozšíření na část ul.Mlýnská, odbočka ul.Vojanova

- informace o výzvě města k dopravě – odezva ostatních měst a připojení k petici

 

                Petr Kořínek                                                                Jaroslav Hanzlíček

                Místostarosta                                                               Starosta města


↑ jdi na obsah stránky