• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 27.května 2003

Informace z jednání  Rady města Cvikova 13. schůze ze dne 27. května 2003

 

121/03

K usn. 114/03 – uzavření mateřských školek .

Rada schválila  minimální počet 10 dětí (včetně,přihlášených zájemců z obou školek v době plánovaného uzavření) pro zajištění provozu 1 třídy mateřské školy. 

Rada na základě provedeného průzkumu rozhodla o zajištění provozu Mateřské školy Jiráskova ulice vzhledem k počtu přihlášených 13 dětí v týdnu od 14.7. do 18.7. 2003.

Rada vzhledem k poklesu dětí pod 10 z obou školek schválila uzavření mateřských škol následovně :

Mateřská škola Sídliště – od 14.7. 2003  do 15.8. 2003  (5 týdnů)

Mateřská škola Jiráskova – od  21.7. 2003 do 8.8. 2003 (3 týdny).

122/03

Návrh na úpravu vyhlášky o příspěvku na neinvestiční náklady mateřských škol a školní družiny zpracuje a předloží ve spolupráci s ředitelkou MŠ Jiráskova a vedoucí školní družiny členka rady p. Jakobi na příští zasedání rady.

123/03

Pronájmy pozemků – dle žádostí občanů souhlasí

-  s pronájmem pozemku  zahrádky  v k.ú. Cvikov po manželích Hodboďových, nájem  p. Navrátilovi a p. Slavíkové, bytem Cvikov 

- s pronájmem pozemku zahrádky v k.ú. Cvikov po p. Galistlové, nájem p. Pavlíkové, bytem Česká Lípa

- s pronájmem p.č. 2885/26 v k.ú. Cvikov s upozorněním na možnou výstavbu p. Steimannové, bytem Cvikov

- s pronájmem části pozemku .č. 846/11 o výměře 7m2 v k.ú. Cvikov p. Arnoštu Hasenkopfovi, bytem Cvikov

- s pronájmem části pozemku p.č. 846/12 v k.ú. Cvikov p. Martinovi Maňaskovi, bytem Cvikov

- s pronájmem části pozemku p.č. 3149 v k.ú. Cvikov  p. Milošovi Srbovi, bytem Cvikov (po doplnění výměry pronájmu)      

124/03

Udělení výjimky z vyhlášky č. 1/2001 o pořádání hudebních produkcí

- p.Trnka – restaurace „Plechovka“ – akce pátek, sobota – povolení do 01,00 hodin do 30.6. 2003 – pokud budou opakovány stížnosti občanů na hluk, nedodržení hygienické normy, nebude výjimka prodloužena.

- TJ Dynamo Lindava – akce 28.6. 2003 do 02,00 hodin – hřiště, restaurace Lindava

- HC AC Cvikov – akce 28.6. 2003 do 03,00 hodin – hřiště „Maracana“ Cvikov

125/03

Souhlasí s poskytnutím sponzorského příspěvku ve výši 15 tis. Kč z kapitoly sport p. Janu Krskovi, bytem Lindava vzhledem k jeho účasti na Mistrovství světa v karate v měsíci červnu 2003 v Petrohradu.

126/03

Prodej bytu č. 14 velikost 1+1, Cvikov II, Sídliště 582 – obálková metoda, základní cena 129293,- Kč. Vyhodnocení nabídek :

č.j. 1189/03 ze dne 21.5. 2003 – p. Botošová, p. Duna , bytem Cvikov– nabídka 153000,- Kč

č.j. 1190/03  ze dne 21.5. 2003 – p. Tancošová Alžběta, bytem Rousínov – nabídka 140000,- Kč

č.j. 1213/03 ze dne 26.5. 2003 –p. Kahoun, bytem Cvikov – nabídka 143000,- Kč.

Podle výše  souhlasí s prodejem bytu v pořadí

  1. p. Botošová a p. Duna, bytem Cvikov za 153 tis. Kč
  2. p. Kahoun Petr, bytem Cvikov za 143 tis. Kč
  3. p. Tancošová Alžběta, bytem Rousínov za 140 tis. Kč

127/03

Rada nedoporučuje prodej pozemku, pouze pronájem, dle projednání v komisi výstavby

- části p.č. 846/5 v k.ú. Cvikov, žadatel Olga Lisá-Vavříková

- p.č. 466/3 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Černý a Eva Blábolilová

- části p.č. 467/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Martin Vondráček

- části p.č. 467/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Urban

- části p.č. 909/1 v k.ú. Cvikov, žadatel Jan Fiala

- p.č. 3518/8 v k.ú. Cvikov, žadatel Milada Ledererová

- p.č. 674/1 a část 670/2 v k.ú. Naděje, žadatel Zdeněk Peter

- p.č. 961 v k.ú. Trávník, žadatel Eva Pfeifferová

- p.č. 2472/2 v k.ú. Cvikov, žadatel Zdeněk Černý

128/03

Rada doporučuje ZM schválit prodej pozemku

- část p.č. 549/1 o výměře 90 m2 v k.ú. Drnovec, cena dle vyhlášky, kupující manž. Lázničkovi, bytem Cvikov

 

Dále rada projednala a vzala na vědomí:

 

-          informaci o výsledku auditu hospodaření příspěvkové organizace DDM Cvikováček – závěr bez závad

-          vzala na vědomí zprávu a vysvětlení přehledu  hospodaření zástupcem ČSOB Management Patria Finance Praha k 30.4.2003 , výnos 0,9 % za 1.čtvrtletí 2003

-          vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z KÚ Liberec – 20 tis. Kč na opravu hráze rybníku Veselák, 10 tis. Kč opravu kapličky na Křížové cestě

 

Rada pozastavuje vyjádření k žádosti Herclíka Jana a Petry Masarové k odprodeji pozemků v k.ú. Trávník na jednání rady 10.6. 03 – upozornění na sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s ohledem na možnost výstavby rekreačního domku. Žádost Ireny Friedlové k odprodeji pozemků v k.ú.  Drnovec z důvodu upřesnění stanoviska  požární nádrže.

 

Rada pozastavuje vyjádření k žádosti p. Boráně, bytem Svor o pronájem pozemku, nutno projednat přístup na pozemek.

 

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                           starosta města


↑ jdi na obsah stránky