• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 28.června 2005

Informace z jednání 13. schůze Rady města Cvikova  dne 28.6. 2005

 

135/05

Souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na poskytování právní služeb s JUDr. Kadeřábkem, Litoměřice na řešení všech záležitostí, týkající se užívání podzemních prostor pod pozemkem p.č. 1371/1 v Lindavě dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen) 

136/05

a) Schválila změnu výše obědů ve školní jídelně dle návrhu.  (6 pro, 1 nepřítomen)

b) Schválila dotaci ve výši 5,- Kč na 1 oběd ve školní jídelně pro cizí strávníky – důchodce, ženy na mateřské a rodičovské dovolené.  (6 pro 1 nepřítomen)

137/05

Schválila volební řád pro volbu členů školské rady ZŠ a MŠ Cvikov dle § 167/2004 Sb. školského zákona. (6 pro , 1 nepřítomen) 

138/05

Projednala žádost o navýšení rozpočtových prostředků na dofinancování mezd na 2. pololetí 2005 a žádost zatím odkládá k projednání na závěr roku s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků budou použity finanční prostředky poskytnutého příspěvku města na provoz  ZŠ a MŠ Cvikov. (6 pro 1 nepřítomen)

141/05

Návrh na změnu usnesení ZM prodej pozemků na výstavbu  - nový návrh smlouva kupní, předkupní právo města, rada doporučuje ZM schválit revokaci usnesení. (6 pro 1 nepřítomen) 

142/05

Doporučuje ZM schválit bezplatné nabytí pozemků od Pozemkového fondu do majetku města dle návrhu. (6 pro 1 nepřítomen)

143/05

Vyhlašuje zákaz koupání všech zvířat na rybníku Veselák. (6 pro 1 nepřítomen)

144/05

Odvolává z funkce člena redakční rady Mgr. Pavla Čápa  (na jeho žádost) a jmenuje nového člena redakční rady p. Zdeňka Nigrina, bytem Cvikov

1454/05

Souhlasí s odpisem a likvidací elektrických kamen v užívání MKK .

 

Dále rada projednala   a 

 

- nepřijímá nabídku firmy RANKOS s.r.o Hrádek nad Nisou na pořádání prodejních trhů ve městě v letech 2006-2011

- nesouhlasí s nabídkou na prezentaci města v atlasu naučných stezek v rámci projektu EUROBEDS 2006

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky