• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

13. RaM 30.června 2009

Informace z 13. schůze  Rady města Cvikov   dne 30. června    2009

 

Účast : 5 členů  ze 7 členů rady , omluveni  Mgr.Čeřovský, p. Jirák

 

243/09

Schvaluje rozpočtová opatření č. 6 dle návrhu. (5 pro)

 

246/09

Schvaluje odpis majetku města dle návrhu v hodnotě 8 375,99 Kč  (koberec) u  příspěvkové organizace Mateřská škola Jiráskova  ul. Cvikov. (5 pro)

 

247/09

Odkládá projednání žádosti  p. Grundzové, bytem Cvikov v bytové otázce z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu  .  (5 pro)

 

248/09

Schvaluje zřízení veřejné služby podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  ve smyslu ustanovení zák.č. 382/2008 Sb.  od 1. července 2009. K zajištění této služby souhlasí s uzavřením smlouvy s Úřadem práce Česká Lípa na pracovní místo koordinátora této činnosti. (5 pro)

 

249/09

Neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku  občanskému sdružení OVEČKA . Doporučuje podat   žádost  o příspěvek při přípravě rozpočtu na r. 2010. (5 pro)

 

250/09

Souhlasí , že   ze strany města budou zajišťovány  standartní postupy pro plátce DPH. Zřízení příspěvkové organizace  „Knihovna+kultura“ a převod smluv o zajištění odvozu a likvidace odpadu pro podnikající subjekty budou realizovány. (5 pro)

 

251/09

Souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zadání  veřejné soutěže rekonstrukce bývalého hotelu Sever Cvikov. (5 pro)

 

252/09

Na základě provedeného výběrového řízení  na funkci vedoucího odboru správy majetku města   j m e n u j e   tímto Eriku Lázničkovou  vedoucí odboru správy majetku města od 1.7.2009. (5 pro)

 

                        Mgr. Šárka Jakobi                              JUDr. Jaroslav Švehla

                        členka rady                                         místostarosta města


↑ jdi na obsah stránky