• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 10.září 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze 14. schůze dne 10. září 2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště a půdní nástavba čp. 546,547-informace budou podávány průběžně

75/02- příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

106/02 – Patria Finance – návrh nové smlouvy – svolání schůzky, zatím není vyjádření od právníka, za období prázdnin zisk 25O tis.Kč, fůze s ČSOB

125/02 – pozvání lesního hospodáře p.Hakla na jednání rady, projednáno na dnešním jednání, dále pozvat k vyjádření a.s. Bor Č.Lípa

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace půdní vestavby – předáno na MF- dosud bez vyjádření

138/02 – veřejná sbírka – vyúčtování po ukončení, odvod stávající hotovosti na dnešním jednání rady

140/02 – vypsání výběrového řízení na odvoz a likvidaci odpadů

141/02 – viz dnešní jednání

147/02 – pozastavení žádostí B.Tancošové a E.Lorberové o podnájem bytu

150/02 – pomoc při úpravě bytu ve faře – v jednání

153/02  - prodej čp. 35 v ul.ČSA Cvikov – dle nabídnuté ceny

 

 

na ZM:  145/02, 152/02,

vyřazuje:  134/02, 137/02,139/02, 142/02, 143/02, 144/02, 146/02, 148/02, 149/02, 151/02,

154/02, 155/02

 

156/02

K usn. rady 134/02 – souhlasí s finančním příspěvkem na navýšení rozpočtu DDM Cvikováček o částku 13 tis. na opravu sekačky, 4 tis. na opravu brusky na parkety za havarijního fondu.

 

157/02

K usn. rady  141/02 – právní subjektivita školských a předškolních zařízení – rada doporučuje ZM schválit přiřazení mateřských škol pod subjektivitu Základní školy a mateřské školy Cvikov, včetně zřizovacích listin. Doporučuje schválit právní subjektivitu ZUŠ Cvikov, včetně zřizovací listin.

 

158/02

Doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listinu Městské knihovny Cvikov a se zařazením Místní knihovny v Lindavě jako pobočkou městské knihovny.

 

159/02

Doporučuje ZM navýšení rozpočtu na dokončení tenisových kurtů – kanalizační přípojka a sociální zařízení  o částku 84 tis.Kč (bez DPH – DPH jako sponzorský příspěvek p.Bednáře).

 

 

 

160/02

Doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002  o podmínkách k zabezpečení požární ochrany a 3/2002 – požární řád.

 

161/02

Doporučuje ZM prodej pozemku města v k.ú. Svitava  panu Kojzarovi dle návrhu.

 

162/02

Nesouhlasí s prominutím placení poplatků za odvoz a likvidaci odpadů dle žádosti p.Medřické, p.Novotného a p.Kroupy.

 

163/02

Souhlasí s pronájmem bytu – garsoniéry v čp. 303 Martinovo údolí Cvikov pro ředitele firmy MaxMoser.

 

164/02

Souhlasí s navýšení rozpočtu pro MŠ Jiráskova Cvikov o 36 tis.Kč z havarijního fondu na nákup lina a malování.

 

 

 

                        Petr Kořínek                                                 Jaroslav Hanzlíček

                        místostarosta                                               starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky