• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 23.srpna 2005

Informace z jednání 14. schůze  Rady města Cvikov dne 23. srpna  2005

 

146/05

Oprava mostu v ul. Pivovarská – celková cena 2725 tis. Kč, rozdíl mezi cenou obou mostů a rozpočtem  2 375 tis. Kč, doporučuje ZM rozpočtovou změnu z neuskutečněných akcí v letošním roce. (5 pro)

147/05

Rekonstrukce náměstí  výdaje 1 664 tis. Kč – doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu z vyšších příjmů DPH. (5 pro)

148/05

K usn. 302/04  - vrt Lindava

a)     po provedené zkoušce stav vrtu dobrý,  kvalita vody vyhovuje. Doporučuje ZM podat žádost o převod pozemků v k.ú. Lindava p.č. 1015/27 a 964/3 na město, pozemky vrtu a ochranného pásma.  (6 pro)

b)     předložit záměr vodovodu a kanalizace v Lindavě, zadání projektu, jednání s SVS o možnostech dotace na výstavbu a projektovou činnost  (6 pro)

c)      doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu 128 tis. Kč jako navýšení rozpočtu provedení akce (4 pro)

149/05

Doporučuje ZM doplnit usnesení zastupitelstva o poskytování příspěvku na kanalizační přípojku  a to nejen na přípojky do nově zřizovaných kanalizací ale i na připojení objektu do již  stávajících kanalizací  (objekt 5 tis. Kč po kolaudaci).  (5 pro)

150/05

Doporučuje ZM schválit přihlášení města do zpracování komunitního plánu sociálních služeb. (5 pro)

151/05

Souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v č.p. 261 Vančurova ul. Cvikov p. Radce Mazancové  (zrušení práva užívání bytu č.p. 560). (6 pro)

152/05

Souhlasí s poskytnutím příspěvku na dopravu ve výši 10 tis. Kč na zájezd ZUŠ do Slovinska. (6 pro)

153/05

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na závod odstrkovadel občanskému sdružení Dětská zahrada – centrum Ovečka.  (6 pro)

154/05

Souhlasí s prodloužením konání hudební produkce – Diskotéka  Lindava do 02,00 hod. Vzala na vědomí prodloužení hudební produkce Country zábava Cvikov, hudební vystoupení Drnovec.

155/05

Doporučuje zastupitelstvu zrušit předkupní právo města na pozemky 85/1 dle žádosti manž. Košlerových. (6 pro)

156/05

Doporučuje zastupitelstvu snížení ceny na 1400 tis. jako vyvolávací ceny objektu č.p. 319 + pozemky v Lindavě, které jsou prodávány formou dražby. (6 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-         souhlasí s umístěním 25 ks reklamních tabulí na akci „ Dům a bydlení Liberec“  na sloupy veřejného osvětlení, cena 100,- Kč za 1 plakát. (5 pro)

-         souhlasí s bezplatným umístěním informačních směrovek na sloupy veřejného osvětlení    tiskárna p. Vl. Pech (5 pro)

-          provedla výběr pítka na náměstí ( 2O tis. Kč, jednoduchý typ, pevnější instalace)

-          omezení rychlosti na Sídlišti – nesouhlas

-         pronájem buňky žádost p. Kovaleva - nesouhlas

-         odložila majetkoprávní vypořádání č.p. 18 – svolat jednání , doporučení ZM

-         odložila řešení otázky zpracovávání agendy pozemků

-         připomínka k vyvážení odpadů za Kodešovi – bude řešit referent ŽP

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky