• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 28.srpna 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 14. schůze dne 28. srpna 2001

 

Kontrola usnesení : viz zápis

102/01 – zápis do kroniky – trvá

124/01 – kolaudace čerpací stanice – smlouva o převodu kan.přípojky

139/01 – vystěhování p.Maxy – po zaplacení všech dluhů

144/01 – školní družina – karty, software – konec roku – ředitel ZŠ

144/01 – školní družina – účtování stravného – postup – fin.výbor

 

 

151/01

– Rozbor hospodaření 1.-6.. měsíc 2001

 vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1.pololetí 2001, přebytek 4.545.133,21 Kč.

 

152/01

-  Oprava místní komunikace ul.Nová

 vzala na vědomí informaci o postupu prací při opravách komunikace  ul. Nová

 

153/01

– Pohledávka DDM Cvikováček

doporučila ZM odpis pohledávky DDM Cvikováček ve výši 18O.5OO,6O Kč

 

154/01

– Postup stavebního úřadu Cvikov

vzala na vědomí informaci o postupu odboru výstavby ve věci porušování nočního klidu provozovnou v ul.Martinovo údolí

 

155/01

– Informace ROI

vzala na vědomí informaci o jednání s manažerem ROI  o zadávání stavebních zakázek  menšího rozsahu

 

156/01

– Návrh na převod ÚSP Lindava

 vyjádřila nesouhlas s převodem ÜSP Lindava na obec

 

157/01

-  Internetové stránky města Cvikov

souhlasí s vytvořením internetových stránek s doménou cvikov.cz

 

158/01

– Plynofikace Palackého-Tovární-Dělnická

 doporučuje  ZM pokračovat v projektové přípravě plynofikace ulic Palackého, Tovární,Dělnická.

 

159/01

-  65O let Cvikova

 doporučuje ZM uvolnit finanční prostředky u příležitosti 65O let města

 

 

 

160/01

– Objekt čp. 18 Kollárova ulice

 souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci čp.18 na azylový dům, další alternativa provedení demoličního výměru.

 

161/01

– Umístění v DPS

souhlasí s přidělením garsoniéry v DPS p. Emilii Čechové

 

162/01

– Společenství vlastníků bytů čp.557-558

 pověřuje ing.Brože zastupováním města ve společenství vlastníků bytů

 čp.557-558

 

163/01

– Výjimka z vyhlášky města 1/2001

 žádost p.Levkové o udělení výjimky z vyhlášky k pořádání hudebních produkcí, souhlas po doložení závazného posudku OHS

 

164/01

– Výjimka z vyhlášky města 1/2001

souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města č. 1/2001 pro TJ Dynamo Lindava na konání sklářských slavností

 

165/01

– Přidělení nebytového prostoru

souhlasí s přidělením nebytového prostoru v čp. 295 ul. Komenského pro účely přebudování na bytovou jednotku – žadatel Petr Kotyza

 

166/01

– Pronájem nebytového prostoru

souhlasí s přidělením nebytového prostoru v čp.137 ul.ČSA pro účel zřízení provozovny kadeřnictví – žadatelka Jaroslava Machová

 

167/01

– Zproštění poplatku za TKO

 nesouhlasí se zproštěním poplatků za TKO dle žádostí majitelů domů

 

168/01

-  Výdejní místo SOU

 souhlasí se zřízením výdejního místa obědů v objektu SOU Oděvní Cvikov

 

169/01

– Daň z převodu nemovitostí

doporučuje ZM použití finančních prostředků z vrácené daně z převodu nemovitostí -bytů na zateplení boků panelových domů.

 

170/01

– Stav domu čp. 13,14 Kollárova ul.

souhlasí s pozastavením přidělení bytu v čp.13/14 v Kollárově ul. po paní Kořánové  

 

171/01

souhlasí s podáním stížnosti na Povodí Ohře ve věci koryta potoka                   v místní části Lindava v části pod čp. 43  /pod Krskovými/

 

 

             Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

               Místostarosta                              starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky