• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

14. RaM 3.července 2007

Informace z jednání Rady města Cvikova 14. schůze dne 3. července 2007

 

205/07

Rada projednala spolupráci města a hasičů a doporučuje ZM  - zařadit do skupiny A akcí rozvoje města na r. 2007-2010 rekonstrukce hasičské zbrojnice (výměna oken, fasáda, věže, podlahy, celková rekonstrukce)

(5 pro, 2 nepřítomni)

206/07

 K usn. rady č. 165/07 – ukončení činnosti ÚSP Linda v Lindavě - provedení prohlídky objektů 21.8. 2007 v 8.00 hodin v ÚSP .

207/07

Občanské sdružení Lusatia consort při ZUŠ Cvikov, zájezd do Slovinska 6.9. 2007 příspěvek 12 tisíc Kč  - reprezentace města, podpora činnosti dětí a mládeže.

(5 pro,2 nepřítomni)

208/07

Dopis manž. Knoppových – Trávník - žádosti občanů, aby město neprodávalo pozemek v k.ú. Trávník - tzv. otočka – komise rozvoje nedoporučuje ZM prodej, využití veřejností.

208/07

Rada nedoporučuje ZM schválit žádost  - Václav Soudil - o snížení ceny pozemku  p.č. 930, výměra 789 m2 v k.ú. Trávník. ( 4 pro, 3 nepřítomni)

209/07

Rada doporučuje Krajskému úřadu Libereckého kraje vyhovět žádosti o udělení státního občanství – žadatelka : Natalia Michalcová+syn Meškov - souhlasí s udělením státního občanství . (5 pro, 2 nepřítomni)

210/07

Rada bere na vědomí požadavek na ukončení nájmu na části p. č. 29/1 a jednáním pověřuje  starostu a  referentku  SMM.

211/07

Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na strážníka Městské policie - podána 1 přihláška, p. Hana Líbalová  - Cvikov, nástup 1.8. 2007 bez navýšení fin. prostředků .

213/07

Kanalizace Martinovo údolí – souhlasí s úpravou komunikace v hodnotě 258 tis. Kč – z oprav komunikací  - úprava po provedení prací na kanalizaci. (5 pro,2 nepřítomni)

214/07

Projektová a inženýrské práce – objekt Sokolovny - smlouva o dílo bod g - ponechat dispozice řešení, po projednání nové zadání využití půdního prostoru pro byt – změna ceny  dodatek 60 tis. navýšení o 10 %. (jedná se o realizační dokumentaci+zajištění SP) (5 pro,2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala a

 

-         žádost p. Čermáka Petra – odloženo na 21.8. 07

-         žádost JUDr. Soukupová – pronájem č.p. 105 – odloženo na 21.8. 07

-         vzala na vědomí řešení stížnosti občanky na hluk veřejné produkce

 

 

    JUDr. Jaroslav Švehla                            Mgr. Ivo Čeřovský

      místostarosta města                                 starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky