• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

15. RaM 17.června 2003

Informace z jednání  Rady města Cvikova 15. schůze ze dne 17. června 2003

 

137/03

Žádosti o finanční příspěvek

- zamítla žádost oddílu stolního tenisu DDM Cvikováček s tím, že není čerpán příspěvek šachového oddílu ve výši 3 tis. Kč a lze udělat převod ve prospěch tohoto oddílu

- souhlasí s poskytnutím sponzorského příspěvku ve výši 10 tis. Kč Markovi Vaňurovi, bytem Cvikov na Mistrovství světa 2003 v jachtingu v měsíci srpnu

- zamítla žádost Českého svazu včelařů Cvikov o poskytnutí příspěvku ke zvýšení počtu a zdravotního stavu včelstev

139/03

Doporučuje ZM odkoupení p.č. 16 o výměře 325 m2 v k.ú. Cvikov (pozemek u panelových domů v ul. B. Němcové), cena 20,- Kč, od Ladislava Kulíka, bytem Varnsdorf a Marie Kulíkové, bytem Česká Lípa.

140/03

Transformace SMC na spol. s r.o.

Rada doporučuje založení spol. s r.o. co nejdříve, k zajištění plynulého přechodu z příspěvkové organizace na spol. s r.o. od 1.1. 2004. Rada doporučuje schválit zakládací listinu, dále návrh : jednatelé - starosta a místostarosta města, prokurista – ředitel SMC, dozorčí rada – tříčlenná z řad členů rady města, valná hromada – zastupitelstvo města.

 

Rada projednala a

- vzala na vědomí zápisy kontrolního výboru

- stanovila termín příštího zasedání ZM na 25. září 2003

- vzala na vědomí výsledek ankety občanů k vyhrazenému parkování, který bude předložen ZM

- vzala na vědomí návrhy MKK a souboru loutkářů na využití prostorů po přestěhování městské knihovny a doporučuje odložit otázku využití těchto prostor do doby uvolnění a vyvolat jednání s MKK a souborem loutkářů

 

                       JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                      starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky