• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 19.září 2006

Informace z jednání  16. schůze  Rady města Cvikov dne  19.9. 2006

212/2006

Souhlasí s užíváním znaku města na dresech Fotbalového klubu Cvikov. (5 pro, 1 nepřítomen)

213/2006

Žádost  o provedení rekonstrukce chodníku u č.p. 577-577 Sídliště  -  akce v letošním roce není v rozpočtu, havarijní stav bude prověřen správcem komunikací, žádost bude řešena v přípravě rozpočtu. (5 pro, 1 nepřítomen)

215/2006

Vzala na vědomí informaci o stavu finančních prostředků a jejich zhodnocování u ČSOB – vzhledem k neuspokojivému vývoji a ztrátě – pozvat zástupce ČSOB na jednání rady. (5 pro, 1 nepřítomen)

216/2006

Žádost p. Jandla, bytem Lindava o doplnění změny č. 2 Územního plánu města Cvikov – žádost bude předána odboru výstavby, bude předloženo na změnu ÚP. (5 pro, 1 nepřítomen)

217/2006

Žádost p. Stránského o změnu územního plánu – část pozemku pro výstavbu rodinných domů. Bude předloženo odboru výstavby, doporučuje zařadit do žádostí o změnu ÚP v r. 2007. (5 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí konání výběrové komise na otevírání obálek – kanalizace Dělnická, Martinovo údolí 

-         vzala na vědomí  přehled nájemců-dlužníků  - opatření na příštím jednání rady

-         návrh na úpravu cen ve Sběrném dvoru – bude předložen na příštím jednání rady

-        vzala na vědomí informaci o výběru uchazečů na místo městského strážníka – 5 žadatelů k ústnímu pohovoru

 

        JUDr. Jaroslav Švehla                              Mgr. Ivo Čeřovský

           místostarosta města                                    starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky