• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 24.června 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 16. schůze  24. června 2003

 141/03

Posouzení přihlášek na obsazení místa stavebního technika – 9 přihlášek, všichni zájemci splňují podmínky zadání výběrového řízení, pozvání na pohovor, výběr bude proveden 8.7. 2003 . Rada souhlasí se stanovením pracovní náplně.

143/03

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – garáže v ulici Komenského p. Pacovskému, bytem Cvikov.

144/03

Vzala na vědomí přechod nájmu nebytového prostoru v čp. 73 Drnovec na spol. s r.o Špičák Česká Lípa z titulu převodu živnosti.

145/03

Souhlasí s výměnou bytu mezi p. Jarmilou Novákovou, byt 1+2 Mánesova ul. a p. Balážovou, byt 1+1 Sídliště Cvikov.

146/03

Souhlasí s pronájmem pozemků města dle žádostí

- část st. p.č. 197 v k.ú. Cvikov  Monice Stehlíkové, bytem Cvikov, účel zahrada

- p.č. 443 k.ú. Lindava Radku Říhovi, bytem Lindava, účel zahrada

- část p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov Bedřichu Pochopovi, bytem Cvikov, účel dočasná stavba

Nesouhlasí s pronájmem pozemků města dle žádosti

- části p.č. 666/9 v k.ú. Cvikov - Sídliště Gabriele Žákové (nesoulad s revitalizací sídliště)

Doporučuje komisi výstavby nové projednání k pronájmu pozemku dle žádosti p. Červinky (vzhledem k užívání pozemku ostatními nájemníky )

147/03

Rada doporučuje ZM schválit podmínky pro uzavírání smluv o smlouvě budoucí na prodej pozemků pro účely výstavby: platnost smluv 2 roky s podmínkou vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a do 3 let započetí stavebních prací.

148/03

Doporučuje ZM schválit prodej pozemku města dle žádostí

- část p.č. 453/6 (dle zaměření) v k.ú. Trávník , kupující Mgr. Ludmila Kopačková, bytem Praha, cena 100,- Kč/m2 , účel vybudování septiku a zahrada

- část p.č. 453/6 (dle zaměření) v k.ú. Trávník, kupující MUDr. Robert Petr, bytem Praha, cena 100,- Kč/m2, účel zahrada

- p.č. 751/9 v k.ú. Cvikov (lokalita Mart.údolí), kupující Šárka Hanušová, bytem Česká Kamenice, pro výstavbu RD, cena dle vyhlášky, smlouva o smlouvě budoucí kupní po kolaudaci RD

- část p.č. 2890/5 (dle zaměření) v k.ú. Cvikov, kupující manželé Langrovi, bytem Česká Lípa, cena dle vyhlášky, rozšíření zahrady u rod.domu

- p.č. 442/1 v k.ú. Lindava, kupující Radek Říha, bytem Lindava, cena dle vyhlášky

Nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku města dle žádostí

- část p.č. 1062 v k.ú. Trávník, žadatel Michal Bělohlávek, bytem Praha (pozemek nevhodný k prodeji, zajištění přístupu na okolní parcely)

- část. p.č. 666/9 v k.ú. Cvikov, žadatelka Gabriela Žáková, bytem Cvikov pro účely novinového stánku

- p.č. 443 v k.ú. Lindava, žadatel Radek Říha, bytem Lindava (pouze pronájem, možná výstavba)

149/03

Pozastavuje žádost p. Štěpána o odprodej domu čp. 13,14 v Kollárově ulici Cvikov s tím, že bude provedena nabídka odprodeje objektu všem nájemníkům  dle usnesení zastupitelstva ze  4.7. 2002.

 

Dále rada projednala a

- souhlasí s provedením průzkumu zájmu u občanů místní části Lindava, Svitava  ve věci výstavby vodovodu, veřejná schůze  12. 7. 2003

- souhlasí s provedením průzkumu  zájmu u občanů místní části Drnovec – plynofikace

 

 

Mgr. Šárka Jakobi                                           Mgr. Ivo Čeřovský

členka rady města                                               starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky