• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 25.srpna 2011

Usnesení 16. schůze Rady města Cvikova 25. srpna 2011

účast:  6 členů rady , 1 omluven JUDr. Švehla

363/11
Rada ruší usnesení č. 335/11 ze dne 23.8.2011, kterým schválila podpis Smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem na realizaci  „ Obnova lávky L-13 poškozené povodní  v srpnu 2010 ve Cvikově“. Cena díla 674 915,70 Kč s DPH.Vše dle výběrového řízení veřejné zakázky. Na základě odstoupení firmy AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem  z veřejné soutěže. (6 pro, 1 nepřítomen)

364/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo  firmou  VHS s.r.o Teplice na akci „ Obnova lávky L-13 poškozené povodní v srpnu 2010 ve Cvikově „  na základě zápisu o hodnocení nabídek  ze dne 29.7.2011  , hodnota díla  703 697,57 s DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)


        Mgr. Ivo Čeřovský             Mgr. Šárka Jakobi
        člen rady města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky