• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 21.září 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 17. schůze dne 21. září 2004

204/04

Rada souhlasí s navýšením počtu pracovníků Městské knihovny Cvikov od 1. ledna 2005 o ˝ pracovního úvazku (pomocný pracovník+uklizečka).(5 pro)

205/04

Rada města provedla výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru restaurace v Městském klubu kultury.

Rada stanovila další podmínky pronájmu – bez výherních automatů, případné umístění hracích přístrojů mimo vestibul ve vlastním  pronajatém prostoru . (6 pro) 

206/04

Souhlasí s udělením výjimky – prodloužení konání hudební produkce v hostinci Lindava dne 2.10.2004 do 03,00 hodin, pořadatel p. Josef Škrabánek, žadatel Ladislav Krsek, Lindava. (5 pro, 1 nepřítomen)

207/04

Zajištění kvality dodávky vody v Lindavě pro bytové jednotky – přípojka elektro (92 tis.Kč), optimalizace úpravny vody (350 tis. Kč). Prověří starosta, ředitel SMC a člen rady p. Krsek. Úhrada z prostředků SMC a návrh do rozpočtu roku 2005. (6 pro)

208/04

Souhlasí s použitím nedočerpaných finančních prostředků ve výši 51 500,- Kč z přebytku hospodaření r. 2003 na nákup pracovních nerez stolů  v MŠ Jiráskova

(6 pro)

209/04

Vzala na vědomí zápis bytové komise ze dne 9.9.2004 a na základě předložených návrhů

 

a)      souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v č.p. 202 Palackého ul. Cvikov p. Marii Špringlové, bytem Cvikov . (náhradníci v pořadí  1.p.Plačková Jaroslava,2. p. Tománková Anna) (6 pro)

b)      souhlasí s pronájmem bytu 1+2 v č.p. 13 Kollárova ul. Cvikov sl. Berdarové, bytem Cvikov (6 pro)

 

c) projednala návrh dalších podmínek pro příjem žádostí o pronájem či prodej bytu města

–        nezjišťovat  zadluženost u předchozích nájemců, pouze dluhy vůči městu Cvikov,             

–        možnost přijetí žádosti i když žadatel bydlí v bytu jiného vlastníka

       v případě zrušení společného nájmů při rozvodu manželství – žadatel budoucí nájemce

(5 pro, 1 nepřítomen)

210/04

Nesouhlasí s návrhem na montáž zařízení Anticalc do zařízení města dle nabídky firmy – vodovodní systémy – Zdeněk Ulrych, Kamenický Šenov. (0 pro, 4 proti, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

-         vzala na vědomí informaci o kontrole smlouvy s AMK Cvikov – požadavek na doložení využití finančních prostředků z podnájmu objektu, vyúčtování dohody na 59 tis. Kč na kanalizaci – termín do konce října

-         souhlasí s užívání soukromého vozidla pro služební účely ing. Vlčkové v případě poruchy služebního vozidla

-         připomínku p. Krska k poklesu vody ve studnách v Lindavě z důvodu výkopových prací na ČOV prošetří starosta

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky