• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 3.října 2006

Informace z jednání  17. schůze  Rady města Cvikov dne  3. října  2006

 

218/2006

Vzala na vědomí zprávu o zhodnocení finančních prostředků města u ČSOB AM Praha, kolísavost výnosu, doporučení  pro ZM konzervativnější strategie, případně zrušení. (5 pro, 1 nepřítomen)

219/2006

Nesouhlasí se snížením výše nájemného z nebytového prostoru v č.p. 105 Komenského ul. dle žádosti p. Čermáka. (5 pro, 1 nepřítomen)

220/2006

Vzala na vědomí žádost SKST Cvikov o zakoupení 1 ks stolu na stolní tenis, doporučuje zařadit žádost do požadavků na rok 2007, opět financování přes ZŠ a MŠ. (5 pro, 1 nepřítomen)

222/2006

Souhlasí s přidělením a pronájmem bytu č. 4 v č.p. 327 Lindava  Monice Toráňové, bytem Lindava. (5 pro, 1 nepřítomen)

223/2006

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 500,- Kč na 1 účastníka pro Svaz tělesně postižených Cvikov jako příspěvek na úhradu rekondičního pobytu, celkem 3 tisíce Kč v rámci rozpočtu města. (5 pro, 1 nepřítomen)

224/2006

Příspěvek města na dopravní obslužnost – 90,- Kč na obyvatele – doporučuje ZM schválit podpis smlouvy. (4 pro, 2 nepřítomni)

225/2006

Souhlasí s úpravou cen  - úhrada od občanů ve sběrném dvoru - ceník od 11. října 2006. (4 pro 2 nepřítomni)

226/2006

Vzala na vědomí podání výpovědi z nebytového prostoru v č.p. 73 Drnovec k 31.12. 2006 – bude zveřejněna nabídka pro na pronájem od 1. ledna 2007. (4 pro, 2 nepřítomni)

227/2006

Souhlasí se zápisem za rok 2005 kronikářky p. Mgr. Drahoňovské pro kroniku místní části Drnovec.  (4 pro, 2 nepřítomni)

228/2006

Souhlasí s úhradou příspěvku pro Novoborsko dle faktury  – podíl města na projekty, evropská turistická trasa, spolupráce informačních  středisek. (4 pro, 2 nepřítomni)

229/2006

Souhlasí na základě žádostí občanů o pronájem pozemků  (4 pro, 2 nepřítomni)

a)     ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p. Drahomírovi Růžičkovi, souhlas s pronájmem pozemku p.  Janě Horákové

b)     ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p. Lence Dvořákové, souhlas s pronájmem p. A. Nikolajovi Belovi

c)      ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p. Ondreji Horváthovi, souhlas s pronájmem 

p. Miroslavovi Tancošovi

d)     ukončení smlouvy o pronájmu pozemku p. Jaroslavovi Čápovi

e)      žádost p. Aleny Novákové – do příští rady

230/2006

Vzala na vědomí podání dalších žádostí o prodej pozemku pro výstavbu RD ve Wolkerově ul. – p. Jirák ml., p. Bém, p. Krafková, p. Rejzek. Celkem  již podáno 10 žádostí.

 

Projednala a vzala na vědomí

 

-         schůzka k zajištění dopravní obslužnosti a změny jízdních řádů – 4.10. 2006 v Novém  Boru, za město účast místostarosta JUDr. Švehla, zatím žádné požadavky

-         zamítá žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje – podpora služby osobní asistence – podle vývoje sociálních služeb

-         stanovení kriterií pro poskytování ošatného pro matrikáře a zástupce matrikáře

-         pozastavuje žádost p. Polakoviče o prodej domu č.p. 214 – v jednání žádost o koupi p. Javůrka

 

JUDr. Jaroslav  Švehla                               Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky