• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 4.října 2005

Informace z jednání 17. schůze  Rady města Cvikov dne 4. října 2005

 

192/05

Souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Čičmancem Ladislavem, bytem Jablonec n.Nisou, na zpracování zadání veřejné soutěže, včetně zpracování dokumentace dle požadavků MF, vyřizování administrativní agendy do podpisu smlouvy s MF a do ukončení stavby. Smluvní cena 48 tis. Kč, rada doporučuje zahrnout do rozpočtu města na rok 2006. (7 pro) 

193/05

K usn. 159/05 +186/05– chodník u čp. 583-586 petice občanů – výstavba chodníku, jednání se zástupci samosprávy, vzhledem k rozdílnosti názorů rady a části nájemníků, bude výstavba chodníku předložena k rozhodnutí na jednání ZM. (7 pro)

195/05

Pronájem nebytového prostoru prodejny v č.p. 38 nám. Osvobození Cvikov – veřejná nabídka – minimální nájem 800,- /m2, podmínka prodej masa, celková plocha 75 m2, uzávěrka 18.10.2005 do 12 hod.

197/05

Souhlasí s úhradou 4 tis. Kč městu Nový Bor  jako příspěvek města ke Dni učitelů 2006 – zajištění divadelního představení. 

198/05

Jmenuje pana Petra Foltýna členem komise výstavby .

199/05

Doporučuje ZM schválit pravidla při prodeji pozemků nebo majetku města – realizace prodeje (návrh na vklad ) do 6 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva, výjimky k prodloužení  termínu rada.

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                    místostarosta města                          starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky