• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 5.října 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 18. schůze dne 5. října 2004

 

211/04

b) Souhlasí s odpisem a prodejem 2 ks pianin firmě Křivánek Česká Lípa. (6 pro,1 nepřít.)

213/04

K usn. 207/04 – posouzení stavu vody Lindava – jednání za účasti hydrologa a občanů, další opatření dle posouzení důvodu snížení hladiny.

215/04

Rada vzala na vědomí návrh na úpravu topení v MKK – samostatné měřitelné okruhy, výdaj cca 85 tis. Kč, úsporná opatření pro klub, další varianta provedení samostatného topení pro restauraci, včetně nového kotle, možnost napojení na vlastní plynoměr.

216/08

Návrh řešení úpravy hřiště ve Vančurově ulici u panelových domů – návrh řešení studie a PD ing. Dostálem, včetně prováděcího projektu a stavebního povolení – doporučuje ke schválení na ZM.

Informaci o záměru a řešení studie – otázka povrchu a oplocení – předložit k vyjádření občanům bydlícím v č.p. 601 – 604 ul. Vančurova. 

(7 pro)

217/04

Prodej objektu č.p. 319 Lindava – stanovení postupu prodeje. Vzhledem k velikosti pozemku bude oddělena část pozemku. Prodej formou dražby, zpracování odhadu – cena dle odhadu cena minimální.  (7 pro)

218/04

Vzala na vědomí otázku dokončení sociálního zařízení, buněk, přístavku na nářadí, tj. prací nutných pro provedení kolaudace tenisových kurtů a doporučuje zařazení do rozpočtu města 2005.

219/04

Souhlasí s objednávkou  kapesních kalendářů – 1800 ks za 5500,- Kč pro propagaci města, část distribuce jako součást Zpravodaje.

Další návrh propagačního materiálu – desky – vzhledem k výši nákladů nepřijala. Nový návrh zpracuje p. Pech.  (7 pro)

220/04

Prodeje domů – rada schválila  v případě prodeje domů  provedení změny smluv o pronájmu bytu na dobu neurčitou, s regulovaným nájemným,  před prodejem domu v zájmu ochrany práv nájemníka. (7 pro) 

 

Dále rada projednala:

 

-         vzala na vědomí informaci k usn. 185/04 – vytápění loutkové scény a bývalé MK – v letošním roce pouze vymalování, realizace topení a zateplení případné zateplení v r.2005 

-         vzala na vědomí informaci starosty o jednání na odboru dopravy MěÚ Nový Bor – jízdní řády ČSAD uplatnění časových posunů a úprav v odjezdech a příjezdech autobusů, příspěvek na dopravní obslužnost na příští rok na stejné úrovni

-         návrh kulturních a sportovních akcí na r. 2005 – vyjádření k návrhu akcí do příští schůze rady

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky