• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 26. září 2011

Usnesení 19. schůze Rady města Cvikova 26. září   2011

účast:  7 členů rady


409/11
Rada města  pověřuje Pavla Pandadise  od 26.9.2011  řízením a vedením stavebního odboru a jmenuje ho pověřeným vedoucím stavebního odboru MěÚ Cvikov, na dobu neurčitou .
(7 pro)        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky