• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 27.listopadu 2002

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 19. schůze ze dne  27.11.2002

 

 

216/02

a)

Na základě provedeného výběru tří firem ze 6 přihlášených ve výběrovém řízení na likvidaci odpadů ve městě ze dne 22.11.2002  (Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, EKO servis  a.s. Varnsdorf, Rethmann-Jeřala s.r.o Praha) vyhodnotila jako nejlepší nabídku firmu Marius Pedersen  a.s. Hradec Králové a doporučuje ZM uzavření smlouvy .

 

b)

projednala dopis člena zastupitelstva p.Henkeho ve věci výběrového řízení na likvidaci odpadů, s tím, že bude seznámen s postupem a výsledkem výběrového řízení, kopie bude zaslána  všem zastupitelům

 

217/02

Schválila výplatu mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací  za rok 2002 z prostředků  příspěvkových organizací a to řediteli Základní školy a Mateřské školy Cvikov Mgr. Čeřovskému ve výši dle návrhu školského referátu OkÚ Česká Lípa a řediteli DDM Cvikováček Cvikov p.Macelovi ve výši dle návrhu školského referátu OkÚ Česká Lípa.

 

 

 

k usn. rady č. 21O/02

–        vzala na vědomí výsledek jednání s realitní kanceláří REA Nový Bor ve věci snížení ceny za odprodej pozemků  a doporučuje ZM schválit vykoupení pozemku p.č. 3705/1 o výměře 1130m2 v k.ú. Cvikov – komunikace za dohodnutou cenu 60,- Kč/m2 – zajistit v rozpočtu města 2003

k usn. rady č. 189/02,213/02

–        ve věci pronájmu pozemků u čp.462 Havlíčkova ul. Cvikov – k dořešení sporu mezi p.Müllerem a p.Plíhalem  - pozvání na jednání rady dne 3.12.02

 

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky