• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 22.ledna 2002

Usnesení Rady města Cvikov  z 2. schůze dne 22. ledna 2002 

 

Kontrola usnesení :

Vyřazuje z kontroly: 1/02, 2/02, 3/02

 

 

4/02

Doporučuje ZM schválit příděl 180 tis. Kč do sociálního fondu MěÚ Cvikov. Tento příděl nebyl zahrnut do rozpočtu.

 

5/02

Přidělení bytů   - na základě doporučení komise bytové souhlasí s přidělením bytu

3+1 Mánesova ul. 542 Cvikov II – p. Maňaskové,bytem Cvikov II  Žitavská 56

/náhradník – Ondřej Černý/

2+1 Komenského ul. 538 Cvikov II – p.Jiří Fiala, zaměstnavatel PČR

/náhradník – Vladimír Mikšík/

 

6/02

Změna ve složení komise rady města  – z důvodu ukončení pracovního poměru odvolává z funkce člena komise výstavby ing.Koudelkovou Jarmilu a jmenuje Blanku Sommerovou členkou komise výstavby.

 

7/02

Vzala na vědomí odstoupení p. Kysilkové a p. Matuše od žádosti o koupi domu čp.35 v ul. ČSA  Cvikov I.  Nabídka na odprodej objektu ze strany města trvá.

 

8/02

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky 1/2001 p. Jelínkové k provozování hudebních a tanečních produkcí  do 03,00 hodin v Drnovecké hospodě Drnovec

na dobu 1 roku.

 

9/02

Souhlasí s vyhrazeným parkováním a instalací zábran dle žádostí občanů

Pánková Božena -  Družstevní 115, Stříšková Růžena – Družstevní 115, Hampl Milan – B.Němcové 177, Žalio Miroslav – Sídliště 551 /mimo hlavní parkoviště/, Bér Walter -  Sídliště 551 /mimo hlavní parkoviště/.

 

10/02

Souhlasí s osvobozením od úhrady za MŠ pro p. Janka , na základě doporučení sociálního oddělení MěÚ.

 

11/02

Stanovuje statutárním orgánem příspěvkové organizace města – Základní školy

a mateřské školy Cvikov, Sad 5.května – ředitele školy p. Mgr. Ivo Čeřovského.

 

                        Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                      místostarosta                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky