• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. ZaM 18.listopadu 2010

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
ze dne 18. listopadu 2010

přítomno: 19 členů zastupitelstva omluveno: 2 členové ( Ing.Vojtěch, Mgr. Novotný)

Zastupitelstvo města Cvikov

1/
Schvaluje nákup hasičského automobilu v hodnotě 838 800,- Kč s DPH a podpis smlouvy č. 10265 s  a.s. Letiště Ostrava-Mošnov.
(18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni: JUDr. Švehla, Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

2/
Schvaluje vstup města do projektu „ Škola eko?logicky“ o celkových nákladech 91 770,- EUR a podpis smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery - finanční spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 9 177,- EUR , a uzavření smlouvy o spolufinancování a předfinancování projektu ze strany města.
(18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 3 nepřítomni: JUDr. Švehla, Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

3/
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 dle návrhu.
(19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

4/
Schvaluje podání výpovědi ze  smlouvy ČSOB ASSET Management a.s. ze dne 17.12.2008 o obhospodařování cenných  papírů.
(19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

5/
Pověřuje místostarostu města k řízení Městské policie.
(17pro, 1 proti: p.Kořínek, 1 zdržel: JUDr. Švehla, 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

6/
Schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle návrhu.
(19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

7/
Schvaluje jednací řád zastupitelstva.
(19 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

8/
Schvaluje záměr zpracování obecně závazné vyhlášky města, včetně příloh, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí na území obce objekty a pozemky dotčené živelní pohromou – povodní 7. a 8. srpna 2010 na dobu 5 let.
(16 pro, 1 proti: p.Hanzlíček, 2 zdrželi: Ing. Hokr, p.Kořínek , 2 nepřítomni : Ing. Vojtěch, Mgr. Novotný)

JUDr. Jaroslav Švehla                 Mgr. Šárka Jakobi
místostostarosta města              starostka města


↑ jdi na obsah stránky