• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 15.listopadu 2005

Informace z jednání 20. schůze Rady města Cvikov dne 15. listopadu 2005

 

229/05

Vyhodnocení veřejné nabídky pronájmu nebytového prostoru Drnovecké hospůdky v č.p. 73 Drnovec – 1 nabídka – p. Pavlína Hanzlíčková, nájemné 200,- Kč za 1 m2 ročně. Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru p. Pavlíně Hanzlíčkové. (7 pro)

230/05

Souhlasí s jmenováním zástupců města do školské rady ZŠ a MŠ Cvikov – členy zastupitelstva p. Cyruse, p.Studničnou, p. Krska.  (7 pro)

231/05

Vzhledem k usnesení ZM dne 3.11. 2005 nedoporučuje přehodnocení usnesení zastupitelstva na základě dopisu MO ČSSD ve věci nesouhlasu se zrušením nedostavěného chodníku u č.p. 583-585 na Sídlišti. Rada považuje usnesení zastupitelstva jako konečné řešení problematiky chodníku. (7 pro)

232/05

Schvaluje pronájem bytu 1+2 v č.p. 547 ulice Mánesova Cvikov p. Vráblíkovi Robertovi, bytem Nový Bor. (7 pro)

233/05

Schvaluje ponechat uvolněný byt 1+0 v č.p. 261 ulice Vančurova, Cvikov pro náhradní ubytování ze soudních výpovědí nájmu bytu. (7 pro)

234/05

Souhlasí s pověřením pracovnice odboru výstavby MěÚ p. Machačkové k řízení služebního vozidla. (7 pro)

 

Dále projednala a

 

-          vzala na vědomí informaci o výsledku dražeb nemovitostí města – případný návrh na snížení ceny bude předložen na příští jednání rady

-          odložila na příští jednání rady – plán zimní údržby komunikací, žádost o povolení konání trhů na náměstí

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky