• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 20.listopadu 2001

Usnesení Rady města Cvikov z 20. schůze dne 20. listopadu 2001

 

Kontrola usnesení

102/01 -  kronika - trvá

124/01 -  kan. přípojka – návrh smlouvy na převod předložen do konce roku, zaměření , kolaudační řízení

144/01 – kancelářská buňka – pravděpodobně do konce listopadu

176/01 – výjimka z vyhlášky 1/01 Praha - trvá

189/01 - infocentrum – v rámci miniregionu – žádost o dotace z malých projektů - trvá

203/01 - čp.35 – ing. Dostál – nedoporučuje převod, nejde opravit, demolice cca 5OO tis.Kč

toto stanovisko půjde na ZM s doporučením demolice, revokace usnesení rady

205/01 – pronájem čp. 73 Drnovec  trvá

215/01 – plynofikace internátu – poptávkové řízení – trvá

220/Ol – pronájem bytu p.Maxová – leden 2002

207/01,208/01, 209/01,211/01,214/01,216/01,219/01,221/01 – k projednání na ZM

213/01,217/01+190/01,218/01, vyřadit 222/01

 

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - rada doporučuje cenu 372,- Kč, bude předloženo ke schválení ZM.

 

223/01

- Rozpočtové změny – v rámci kapitol k zajištění vyrovnaného čerpání rozpočtu, jeho doplnění

o změny rozpočtu: 148 tis Kč+ 22 tis Kč  – vícepráce na čp.187 v Ústavní ul. Cvikov

15800 Kč izolace garáže MěÚ, 26 tis. Kč oprava vodovodu pobočka ZŠ Cvikov – zařízení Anticalc, 200 tis.Kč – na rekonstrukci veřejného osvětlení pro SMC

 

224/01

- Nabídky na odkoupení majetku

-         -         nesouhlasí s nabytím majetku čp.58 s pozemky v ul. Žitavská od  Jiřího a Josefa Svobody

-         -         souhlasí s nabytím majetku pozemku 639/3 v k.ú. Cvikov od firmy Čepro

 

225/01

- Vyhrazené parkování – souhlasí s vyhrazeným parkováním u čp.179 v ul. B.Němcové Cvikov dle žádost p.Čápa a p.Fridricha.

 

226/01

- Výběrové řízení – provedla výběrové řízení na funkci městského ekologa a rozhodla na základě pohovoru o přijetí sl. Sommerové.

 

 

          Petr Kořínek                                                            Jaroslav Hanzlíček

    místostarosta města                                                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky