• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

21. RaM 16.listopadu 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 21. schůze dne 16. listopadu 2004

 

 

256/04

Návrh na převod studně v Lindavě majitelům rodinných domů (174/04+160/04)  - vzhledem k záměru města na vybudování vodovodu nedoporučuje převod majetku na občany. (7 pro)

258/04

Doporučuje ZM schválit vybrané návrhy města na změny územního plánu města . (7 pro)

259/04

Souhlasí s podnájmem bytu p. Františka Vrabce v č.p. 339 v ul. Dělnická p. Markovi Rácovi, na dobu nejdéle 1 roku s omezením souhlasu  do doby prodeje domu.(7 pro)

260/04

Projednala nabídku bezdrátového vysílacího zařízení ( 129 tis. Kč ),včetně přijímacích částí (19 tis. – 3 ks) veřejného rozhlasu – bude provedena kontrola stavu stávající sítě, možnosti a nákladovost oprav, návrh na kombinaci obou zařízení, mapové zpracování. Zajistí SMC. (7 pro)

262/04

Souhlasí s navýšení počtu strážníků městské policie od ledna 2005 na 4, doporučuje ZM schválit výdaje v rozpočtu města . (6 pro, 1 zdržel)

263/04

Doporučuje ZM doplnění usnesení schvalujícího poskytování příspěvku občanům na připojení na kanalizaci  - výplata příspěvku po zkolaudování přípojky. (7 pro)

 

Dále rada projednala a přijala toto opatření:

 

-         vzala na vědomí informaci ředitele SMC rozpočet likvidace chodníku u čp. 583-586 – předpoklad 25 tis. Kč , provedení prací na jaře 2005

-         ukládá vedoucímu finančního odboru prověřit doklady o nabytí akcií Hasičské vzájemné pojišťovny u p. Pecinovského (7 pro)

-         vzala na vědomí informaci vedoucího finančního odboru o stavu peněž k 31.10.2004

-         vzala na vědomí informaci o možnosti koupě bývalého hotelu Sever, starosta zajistí možnost prohlídky objektu pro členy rady

-         vzala na vědomí informaci starosty o realizaci úprav silnice I/13 – přeložení na rok 2005 a doporučuje zařadit do rozpočtu (7 pro)

-         souhlasí s přeložením bodu „stanovení kriterií pro spoluúčast žadatelů  na úhradě výdajů spojených se změnou územního plánu“

-         vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty o průběhu jednání s nájemníky o prodeji domů, zpracování odhadů, otázka smluv o vložených investicích na úpravy bytů, provedení ocenění těchto úprav

-         vzala na vědomí informaci o otevírání obálek s nabídkami výběrového řízení na zpracování zástavbové studie rodinných domů – 4 nabídky, zasedání výběrové komise ve čtvrtek 18.11.2004

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

      místostarosta                                                starosta

 


↑ jdi na obsah stránky