• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

22. RaM 11.prosince 2001

Usnesení Rady města CVIKOV z 22. schůze dne 11. prosince 2001

 

211/01

Rada projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2002

v případě neschválení státního rozpočtu stanovit finanční provizorium.

 

 

 

                  Petr  Kořínek                         Jaroslav Hanzlíček

                  místostarosta                           starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky