• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

26. ZaM 16.února 2006

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 16. února 2006

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

přítomno  14 členů

omluveno  7 – p.Kořínek, ing. Kraus, p.Henke, p.Kovalev, p. Dr.Vojtěch, p.Jirák, ing.Dostál

 

V souladu s jednacím řádem schvaluje

 

-         ověřovatele zápisu  Mgr. Waltera, p.Pecha Vl.  (13 pro, 1 nepřítomen  Mgr. Jakobi)

-         složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p.Pavel Cyrus , p. Ladislav Krsek (13 pro, 1 nepřítomen Mgr. Jakobi)

-         program jednání dle pozvánek a doplněním nového bodu souhlas se zřízením věcného břemene na pozemky města při výstavbě sítě NN – lokalita Pod Zeleným vrchem (13 pro, 1 nepřítomen Mgr. Jakobi)

 

 

1/ Schvaluje uzavření smlouvy na prodej restituční pohledávky u Pozemkového fondu ČR ve výši 40 537,- Kč mezi městem a MO Českého rybářského svazu Cvikov. (14 pro)

 

2/ Schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Praha 2 na zřízení věcného břemena na pozemky města v lokalitě výstavbě RD Pod Zeleným vrchem na stavbu rozšíření sítě NN na p. č. 2979/1 .(14 pro)

 

 

                   JUDr. Jaroslav Švehla                   Mgr. Ivo  Čeřovský

                   místostarosta města                      starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky