• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 22.ledna 2003

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 3. schůze ze dne 22. ledna 2003

20/03

Vzala na vědomí rozvahu příspěvkové organizace DDM Cvikováček za r.2002 , účtování,vztahy s PO – smlouva o vzájemné spolupráci, pronájem objektů.

21/03

a)      Souhlasí s převodem oddílu kopané TJ Jiskra Cvikov pod příspěvkovou organizaci města DDM Cvikováček od 1. února 2003.

b)      Souhlasí se změnou poskytování příspěvku na provoz oddílu kopané TJ Jiskra Cvikov

příspěvek bude poskytnut příspěvkové organizaci DDM Cvikováček.

22/03

Ukládá vedoucímu finančního odboru stanovit pravidla- směrnici hospodaření s majetkem města, jeho účtování , vzájemné vztahy .

23/03

Doporučuje ZM uložit kontrolnímu výboru provést kontrolu využití objektů, činnosti, hospodárnosti provozu příspěvkové organizace DDM Cvikováček.

24/03

Odvolává z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Cvikov Mgr.Irenu Knejflovou  k 31.1.2003, vzhledem k ukončení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Cvikov.

25/03

Jmenuje do funkce ředitele ZŠ a MŠ Cvikov od 1.2.2003 Mgr.Petr Jonáše,bytem Česká Lípa,

na základě výsledků konkurzní komise ze dne 22.1.2003.

                        JUDr. Jaroslav Švehla                  Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky