• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 29.ledna 2008

Informace z jednání 3. schůze Rady města Cvikova ze dne 29. ledna 2008

 

19/08

Bere na vědomí průběžnou zprávu o postupu prací při zajišťování pozemků pro akce města:

- Cyklostezka zdraví (v trase bývalého drážního tělesa), nutný výkup pozemku od soukromého vlastníka zahrady

-  Chodník Cvikov-Svor, další jednání s vlastníky pozemků - restituenty. (6 pro, 1 nepřítomen)

20/08

Odkládá žádost p. Martínka  o snížení prodejní  ceny pozemků v k.ú. Lindava z důvodu rozdílů ve skutečném zaměření. Bude provedeno nové zaměření. Žádost zpět do komise rozvoje. (6 pro, 1 nepřítomen)

21/08

Výzva – Vlajka pro TIBET – rada se přihlašuje k akci a vyvěšení vlajky dne 10. března 2008. (6 pro, 1 nepřítomen)

22/08

Zápis kontrolního výboru – kontrola dílčích inventurních soupisů – inventarizace pohledávek města - otázka vymáhání pohledávek. Projedná a zprávu o zajištění podá radě tajemník MěÚ Ing. Peter a vedoucí finančního odboru Ing. Bobelák. (6 pro, 1 nepřítomen)

23/08

Rozdělení dotací na sport: celkem 797 000,- Kč ( 6 pro, 1 nepřítomen)

HC Cvikov 35 000,- Kč

Cvikováček – stolní tenis  (p. Krsek)10 000,- Kč, Cvikováček –  sl. Pokorná 10 000,- Kč na vybavení, p. Janda 10 000,- Kč na vybavení, výcvikový tábor - p.Libich 10 000,-  Kč

SKST Cvikov  p. Fišera 30 000,-  Kč

TJ Lindava 98 000,-  Kč - provozní náklady

Orientační běh – Krafková Lucie 24 000,- Kč

Cvikováček oddíly  -  ostatní  70 000,- Kč

Jiří Svoboda 30 000,- Kč

TT CYKLORENOVA Cvikov 60 000,- Kč

FK Cvikov  400 000,- Kč

Tenis 10 000,- Kč

24/08

Schvaluje odpisy majetku města ve správě příspěvkových organizací dle návrhů:

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov: ZŠ 3 950,- Kč,  MŠ 5 490,- Kč.

Mateřská škola Jiráskova ulice 88/I Cvikov - 9 831,10 Kč.

Ukládá vedoucímu fin. odboru prověření postupu odpisu majetku příspěvkových organizací.

(6 pro, 1 nepřítomen)

 

                        JUDr.  Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města    

 


↑ jdi na obsah stránky